czwartek, 22 października 2020 09:12

Proszowice. Tereny rekreacyjne na ul. Partyzantów zostaną zmodernizowane

Autor Wiktoria Mitura
Proszowice. Tereny rekreacyjne na ul. Partyzantów zostaną zmodernizowane

Tereny rekreacyjne przy ul. Partyzantów w Proszowicach zostaną zagospodarowane. Działania prowadzone są w ramach projektu „Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji" Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020.

W ramach zagospodarowania planowane są prace:

  • modernizacja istniejących dróg asfaltowych wraz z budową parkingów,
  • modernizacja ciągów pieszych i dojazdów,
  • budowa ogrodzonego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu,
  • modernizacja oświetlenia.

Wykonawcą tej inwestycji jest firma Budowlano-Handlowo-Usługowa OPTIMUM Władysław Rakoczy. Do 30 kwietnia przyszłego roku wszystkie prace mają być wykonane.

Kosz tej inwestycji wynosi: 488 000,00 zł.

Info i foto: UMiG Proszowice

Proszowice - najnowsze informacje