czwartek, 20 lutego 2020 12:18

Proszowice: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Autor Manuel Langer
Proszowice: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Od 21 do 28 lutego 2020 r. każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną w Prokuraturach Regionalnych, Okręgowych i Rejonowych w całym kraju oraz w Sądach. PCPR w Proszowicach, Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach MGOPS w Proszowicach zapraszają w dniu 25.02.2020r., w godzinach 9:00 – 15:00, w sali obrad UGiM w Proszowicach na dyżury:

prawnika (7:30 – 17:30, w godz. 16:00 – 17:30 pokój PCPR), psychoterapeuty, dzielnicowych, funkcjonariuszy Policji z Wydziału Kryminalnego, kuratorów sądowych, pedagoga oraz pracowników socjalnych

W Sądzie Okręgowym w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 w paw. K – 22 w dniach 24, 26

i 28 lutego 2020 roku dyżury będą odbywały się w oparciu o poniższy harmonogram:

24.02.2020 roku (poniedziałek) w godz. 08.00 – 15.00

26.02.2020 roku (środa) w godz. 08.00 – 15.00

28.02.2020 roku (piątek) w godz. 08.00 – 15.00

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym  22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

W organizację obchodów, oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej, aktywnie włączają się adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści.

PCPR Proszowice

Proszowice - najnowsze informacje