piątek, 30 kwietnia 2021 13:34

Przed nami 10 kluczowych lat – informuje Living Planet Report. Liczba dzikich zwierząt w ciągu ostatnich 50 lat zmniejszyła się o dwie trzecie.

Autor Artykuł partnera
Przed nami 10 kluczowych lat – informuje  Living Planet Report. Liczba dzikich zwierząt w ciągu ostatnich 50 lat zmniejszyła się o dwie trzecie.

Dzisiaj wyraźniej niż kiedykolwiek widzimy katastrofalną zapaść różnorodności biologicznej. Najważniejszą publikacją WWF jest Living Planet Report. Najnowsza edycja tej opartej na badaniach naukowych analizy globalnego stanu przyrody i kondycji Ziemi ujawniła, że w ostatnich 50 latach liczebność populacji dzikich zwierząt zmniejszyła się średnio o dwie trzecie. To poważne zagrożenie dla klimatu, bezpieczeństwa żywnościowego, ekosystemów, zwłaszcza słodkowodnych i naszego zdrowia.

WWF, największa organizacja działająca na rzecz ochrony środowiska na świecie, obchodzi 60. rocznicę powstania. Przy tej okazji wzywa do podjęcia pilnych działań, żeby powstrzymać kryzys klimatyczny i przyrodniczy i zapewnić zrównoważoną przyszłość dla wszystkich.
Razem z rządami, biznesem i społeczeństwem musimy osiągnąć jak więcej w nadchodzącym dziesięcioleciu – mówi Marco Lambertini, dyrektor generalny WWF International.

Pandemia to skutek działania człowieka

Trwająca pandemia COVID-19, u której źródeł leży niekontrolowane przekształcanie środowiska, wylesianie i handel dziką przyrodą, jest najnowszym dowodem na to, że niezrównoważona działalność człowieka doprowadza systemy naturalne podtrzymujące życie na Ziemi na skraj załamania. – Przez sześćdziesiąt lat nasza misja stawała się coraz ważniejsza. Teraz wiemy, że będziemy mogli zapewnić ludzkości bezpieczną, dostatnią, zdrową i sprawiedliwą przyszłość tylko wtedy, gdy będziemy troszczyć się o planetę, a zrównoważony rozwój stanie się normą – mówi Mirosław Proppé, prezes WWF Polska. – Ta dekada musi być punktem zwrotnym. COVID-19 to sygnał alarmowy ostrzegający nas przed zagrożeniami, jakie pociąga za sobą nasza niezrównoważona i niszczycielska relacja z naturą. Teraz musimy myśleć i działać na znacznie większą skalę i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Wulkany i nosorożce

Od 60 lat WWF znajduje się w centrum działań na rzecz przyrody, inicjując jedne z najbardziej innowacyjnych projektów, których efekty są widoczne do dziś – od budowania podstaw pod światowej klasy obszary chronione takie jak Park Narodowy Galapagos w Ekwadorze czy Park Narodowy Wulkanów w Rwandzie po ochronę ikonicznych zwierząt takich jak pandy, tygrysy, nosorożce i słonie, która dała im, ale i wielu innym gatunkom szansę na przyszłość. Dzięki fundamentom naukowym oraz globalnej sieci i różnorodnym partnerstwom WWF był w stanie realizować nawet najbardziej wymagające przedsięwzięcia: przyczynił się do wprowadzenia pierwszych na świecie ekoetykiet dla żywności, wspierał ekokonwersję długów i społecznościowe inicjatywy przyrodnicze i aktywnie opowiadał się za przyjęciem globalnych porozumień w sprawie ochrony mokradeł, ograniczania handlu dziką przyrodą i ratowania różnorodności biologicznej i klimatu.

Nie tylko panda

WWF, którego znakiem rozpoznawczym stała się panda wielka – symbol nadziei na to, że ludzie i przyroda mogą żyć w harmonii – od swoich początków w 1961 roku, kiedy tworzyła go niewielka grupa zaangażowanych przyrodników, rozwinął działalność z niesienia pomocy pojedynczym gatunkom i siedliskom do systemowej ochrony środowiska i wspierania zrównoważonego rozwoju. Dziś WWF chroni wszystkie rośliny i zwierzęta, lasy, oceany i wody słodkie, poprzez eliminację głównych przyczyn zagrażających i niszczących przyrodę,
w tym niezrównoważonej produkcji energii i żywności, a także poprzez transformację rynków, zielone finansowanie i poprawę zarządzania zasobami naturalnymi. 60 lat później WWF jest działającą w niemal 100 krajach wielokulturową, globalną organizacją lokalnych liderów
i aktywistów wspieraną przez ponad 35 milionów osób na całym świecie. Organizacją, która wykorzystuje swój głos i działania, żeby zbudować sprawiedliwszy, zdrowszy i bardziej zrównoważony świat.

– Nasza podróż dopiero się zaczęła. W ciągu ostatnich 60 lat świat przeszedł ogromne zmiany, a wraz z nim zmieniał się także WWF. Jedna rzecz pozostaje jednak niezmienna: nasze niesłabnące poświęcenie dla przyszłości, w której zarówno ludzie, jak i przyroda będą rozwijać się i prosperować. Świat nauki nigdy nie był bardziej jednomyślny, a świadomość nigdy nie była większa. Nasze społeczeństwo jest gotowe na zmiany. Razem możemy więcej – zapewnia Lambertini. Dziękujemy tysiącom pracowników i sojuszników WWF na całym świecie – byłym i obecnym – za 60 lat pasji i determinacji.

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa. Na stronie media.wwf.pl znajdziesz najnowsze informacje i materiały dla mediów.

Katarzyna Karpa - Świderek, Magdalena Wieczerzyńska

Artykuł opublikowano za zgodą WWF Polska

Ekologia - najnowsze informacje