środa, 8 września 2021 08:44

Przy szpitalu ma powstać oddział zakaźny z prawdziwego zdarzenia. Tak będzie wyglądać

Autor Mirosław Haładyj
Przy szpitalu ma powstać oddział zakaźny z prawdziwego zdarzenia. Tak będzie wyglądać

SPZOZ w Brzesku planuje kolejną dużą inwestycję, mającą na celu poprawę jakości i warunków udzielanych w szpitalu świadczeń zdrowotnych.

Przy udziale środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, szpital przeprowadzi szereg gruntownych remontów i modernizacji. Wśród nich najważniejszym projektem będzie przebudowa i przystosowanie pomieszczeń istniejącego Oddziału Chorób Płuc w celu dostosowania do leczenia chorób zakaźnych, w tym COVID -19, budowa szatni dla pracowników i wymiana wszystkich dźwigów windowych w szpitalu.

Kolejnym etapem projektu, byłaby nadbudowa budynku oddziału chorób płuc o dodatkowe kondygnacje, na które przeniesiony i rozbudowany zostałby zakres rehabilitacji: stacjonarnej oraz ambulatoryjnej. Realizacja tej ogromnej inwestycji będzie uzależniona od pozyskania zewnętrznego finansowania. Projekt otrzymał akceptację władz samorządowych i za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Brzesku złożony został już wniosek o pozyskanie na ten cel dofinansowania w ramach środków z programu rządowego Nowy Ład.

Fot. i inf.: SPZOZ Brzesko

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje