piątek, 19 maja 2023 11:59

Przy ul. Jerzego Giedroycia powstanie Zakład Odzysku Energii

Autor Mirosław Haładyj
Przy ul. Jerzego Giedroycia powstanie Zakład Odzysku Energii

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu Spółka Akcyjna w Krakowie ponad 272 mln złotych łącznego dofinansowania. Dotacja i pożyczka przeznaczone są na Budowę Zakładu Odzysku Energii w Krakowie. Umowa została podpisana 17 maja.

– Zakład Odzysku Energii nie konkuruje z recyklingiem, ale z marnotrawstwem jakim jest składowanie odpadów. Energia, którą możemy „wyjąć” z odpadów, z pożytkiem możemy wykorzystać w naszych domach. To jest właściwe domknięcie gospodarki cyrkularnej w zakresie gospodarowania odpadami – zaznacza Dominik Bąk, zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Instalacje tego typu dają możliwość, że będziemy postępować w sposób racjonalny z odpadami wykorzystując w pełni ich wartość. Te których recykling jest niemożliwy lub nieuzasadniony, morfologicznie nadają się tylko do tego, żeby przetworzyć je termicznie i wykorzystać zawartą w nich energię, bo to jest ich jedyny potencjał. Jednocześnie zwiększamy bezpieczeństwo energetyczne kraju wzbogacając miks energetyczny o trwałe, niezależne od koniunktury międzynarodowej i de facto odnawialne źródło. Bo odpady są i będą. Kraków jest jednym z wzorcowych przykładów kompleksowego prowadzenia gospodarki odpadami. Zrealizowana, budowana i planowana infrastruktura dotyczy tak selektywnego zbierania, recyklingu jak i termicznego przekształcania. Efektem jest osiąganie wymaganych standardów bez nadmiernego obciążania mieszkańców a jednoczesne zapewnienia taniego, całorocznego źródła ciepła. Cieszę się, że NFOŚiGW w większości przedsięwzięć infrastrukturalnych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w Krakowie uczestniczy – dodaje.

W ramach realizacji inwestycji zostanie wybudowany Zakładu Odzysku Energii (ZOE) przy ul. Jerzego Giedroycia w Krakowie w którym termicznemu przekształcania poddanych będzie mogło być do 100 000 Mg/rok frakcji energetycznych odpadów komunalnych.

Instalacja będzie instalacją niezależną technologicznie lecz powiązaną z istniejącym Zakładem Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO). Korzystać będzie z części istniejącej infrastruktury, tj. m.in. istniejącej linii ciepłociągu, generatora prądu, zjazdu z drogi publicznej, wagi pojazdów, zbiornika przeciwpożarowego, stacji transformatorowej. Dla przedsięwzięcia planuje się budowę dodatkowego generatora prądu z możliwością przełączania nowej linii na istniejący oraz planowany generator. Nowy Zakład Odzysku Energii w zakresie wykorzystania energii będzie współpracował z istniejącym ZTPO. Realizowane będzie to poprzez możliwość kierowania pary wytwarzanej w ZOE do istniejącego Węzła Przetworzenia i Wyprowadzenia Energii w ZTPO.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu Spółka Akcyjna w Krakowie ponad 272 mln złotych łącznego dofinansowania/Fot.: KHK S.A.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu Spółka Akcyjna w Krakowie ponad 272 mln złotych łącznego dofinansowania/Fot.: KHK S.A.

– Wszyscy jesteśmy odbiorcami korzyści płynących z zagospodarowania tej frakcji odpadów. Po pierwsze obywatele będą mieli czysto, bo śmieci są i będą odbierane na czas. Po drugie, wobec rosnącej świadomości społecznej dotyczącej ekologii, mamy świadomość, że instalacje nie obciążają środowiska, bo odpady nie są składowane, za to wykorzystywana jest zawarta w  nich energia. Po trzecie będziemy mieli szansę mniej płacić za odpad i jednocześnie za ciepło w naszych domach bez uszczerbku dla recyklingu, który jest podstawowy kierunkiem zagospodarowania odpadów. Warto podkreślić, że korzyści odniosą gospodarka komunalna Krakowa w zakresie gospodarki odpadami i energetyki,  lecz końcowym beneficjentem, który jest podmiotem wszystkich działań samorządu będzie każdy mieszkaniec królewsko-stołecznego grodu – zaznacza wiceprezes Dominik Bąk.

Podpisanie umowy pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Krakowskim Holdingiem Komunalnym Spółka Akcyjna w Krakowie odbyło się z udziałem wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dominika Bąka, prezesa zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego Tadeusza Trzmiela, członka zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego Jakuba Batora.

Obecni byli również prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, poseł na Sejm RP Małgorzata Wassermann, wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński oraz prezes WFOŚiGWw Krakowie Kazimierz Koprowski.

Fot i inf.: KHK S.A.

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka