poniedziałek, 15 stycznia 2024 13:47

Rok Wincentego Witosa. Uroczystości w Wierzchosławicach

Autor Katarzyna Domagała
Rok Wincentego Witosa. Uroczystości w Wierzchosławicach

14 stycznia w Wierzchosławicach odbyły się ogólnopolskie uroczystości z okazji 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

21 stycznia 2024 r. przypada 150. rocznica urodzin Wincentego Witosa. Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senat Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu wybitnych zasług, ogłosili rok 2024 Rokiem Wincentego Witosa. Podobne działania podjęło wiele samorządów w Polsce, m.in. powiat tarnowski.

Wincenty Witos – jeden z ojców niepodległości Polski

Wincenty Witos urodził się 21 stycznia 1874 roku w przysiółki Dwudniaki, osadzie wchodzącej w skład gminy Wierzchosławice. Zmarł 31 października 1945 roku w Krakowie. Witos był trzykrotnie premierem Polski oraz jednym z najbardziej zaangażowanych polityków w ruch oporu. Nie bez kozery postać tę zalicza się do grona ojców niepodległości Polski, choć jego zasługi pozostają mniej znane od dokonań innych polityków zaangażowanych w odbudowę państwa polskiego. Co ciekawe, spośród polityków – innych ojców niepodległej Polski, Wincenty Witos był najczęściej atakowany, pomawiany i szkalowany przez sanację oraz innych przeciwników politycznych.

PSL i powiat tarnowski

Polskie Stronnictwo Ludowe, jak pisał w swoich pamiętnikach Wincenty Witos, miało swój początek z Towarzystwa Demokratycznego. Członkowie tej organizacji, na czele z dr. Karolem Lewakowskim, w 1894 roku założyli we Lwowie oddział tego towarzystwa i w stosunkowo krótkim czasie, bo w 1895 roku, na zjeździe w Rzeszowie Polskie Towarzystwo Demokratyczne przekształcono w Polskie Stronnictwo Ludowe. Powstanie nowego ruchu radykalnie sprzeciwiającego się zdzierstwu wielkiej własności nie ominęło także kleru, który pod względem zwyczajów nie różnił się zbytnio od szlachty. Sam Wincenty Witos w swojej pracy na rzecz rozwoju struktur Stronnictwa Ludowego w powiecie tarnowskim opierał się na wielu współpracownikach. W 1899 roku dzięki popularności zdobytej wśród chłopów oraz uznaniu zasług dla rozwoju Stronnictwa Wincenty Witos został wybrany do Rady Naczelnej ugrupowania.

W 1905 roku Wincenty Witos został wybrany z ramienia Stronnictwa Ludowego wraz z kilkoma innymi jego działaczami do Rady Powiatowej w Tarnowie. Wybór przedstawicieli Stronnictwa Ludowego pod przewodnictwem Wincentego Witosa po raz pierwszy w historii działania tej instytucji doprowadził do zwiększenia siły przetargowej włościaństwa w powiecie tarnowskim. Do największych sukcesów frakcji włościańskiej Wincenty Witos zaliczył zniesienie wszystkich myt w powiecie w 1906 roku, uzyskanie subwencji dla koła gospodyń wiejskich w Szynwałdzie oraz organizację obchodów upamiętniających bitwę pod Grunwaldem w 1910 roku. Był także członkiem Towarzystwa Kółek Rolniczych we Lwowie oraz prezesem jego zarządu powiatowego w Tarnowie. Warto zaznaczyć, że Wincenty Witos został uznany za honorowego obywatela Tarnowa.

Pragniemy pokazać postać Wincentego Witosa, jako trzykrotnego premiera niepodległej Rzeczypospolitej, która odrodziła się w 1918 roku. Nadrzędnym celem jest jednak wskazanie jak ważny jest szacunek wobec innych ludzi i budowanie wspólnoty dla bezpieczeństwa wszystkich Polaków – czytamy na stronie Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Są daty, które konstytuują Wincentego Witosa jako Ojca Niepodległości i z wielości tych dat, trzy stanowią o jego wielkości. To jest rok 1920 i wiktoria warszawska, to jest rok 1926 i zahamowanie wojny domowej rozpętanej przez ambicje jednego człowieka i to jest rok 1930, kiedy wydaje się wyrok na bohatera wolności. A mimo to bohater nie upada – powiedział prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wincenty Witos zarówno w trakcie życia, jak i po śmierci doznał wielu krzywd i niesprawiedliwych ocen. Mimo niesłusznego wyroku skazującego w procesie brzeskim, wydanego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oraz mimo pozbawienia go najwyższego odznaczenia państwowego – Orderu Orła Białego, nigdy nie przestał być godnym podziwu patriotą.

W 2020 roku po złożeniu kasacji do Sądu Najwyższego przez ówczesnego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara SN uniewinnił wszystkich oskarżonych, wówczas polityków Centrolewu, w tym Witosa.

Po 91 latach sprawiedliwości stało się zadość. Wincenty Witos i wszyscy skazani w procesie brzeskim zostali uniewinnieni - czytamy na stronie PSL.
Doszliśmy do momentu uzyskania sprawiedliwości. Teraz jest czas zadośćuczynienia przez upamiętnienie postaci Wincentego Witosa – mówił prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Uroczystości 150. rocznicy urodzin Witosa

Uroczystości, które upamiętnią urodziny uznanego przywódcy chłopów polskich, od lat gromadzą w Wierzchosławicach nie tylko rolników, przedstawicieli różnych organizacji i samorządowców, ale także najważniejsze osoby w państwie. W tym roku wydarzenie odbyło się 14 stycznia.

  • Zobacz:
Prezydent zaatakował PSL na urodzinach Witosa. “Terror praworządności”
Prezydent zaatakował PSL na urodzinach Witosa. Na słowa głowy państwa odpowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.
Kaplica grobowa Wincentego Witosa, Fot.: Wikipedia 

Foto: Wikipedia

Tarnów - najnowsze informacje

Rozrywka