poniedziałek, 3 sierpnia 2020 11:00

Rozpocznie się remont Pomnika Powstania Styczniowego. Koszt renowacji to prawie 93 tys. zł!

Autor Mirosław Haładyj
Rozpocznie się remont Pomnika Powstania Styczniowego. Koszt renowacji to prawie 93 tys. zł!

Remont pomnika i jego otoczenia realizowany będzie na podstawie programu prac konserwatorskich uzgodnionego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Krakowa.

W najbliższych dniach rozpocznie się kompleksowy remont Pomnika Powstania Styczniowego z 1922 roku na miechowskim cmentarzu. Na realizację tego zadania gmina Miechów pozyskała 62 206,00 zł dotacji ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju. Koszt renowacji oszacowano na kwotę 92 958,22 zł. Remont pomnika i jego otoczenia realizowany będzie na podstawie programu prac konserwatorskich uzgodnionego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Krakowa.

W celu zrealizowania zaplanowanego zakresu robót, pomnik zostanie zdemontowany. Następnie zostanie wykonana nowa płyta fundamentowa. Elementy kamienne zostaną oczyszczone, a ubytki uzupełnione. Odnowione zostaną też poddane części metalowe pomnika (obecnie istniejący łańcuch).

Powyższy zakres wykona firma „In Plus Konserwacje Obiektów Zabytkowych” z Krakowa.

Inf. i fot: UM Miechów

Miechów - najnowsze informacje