sobota, 9 stycznia 2021 16:40

Rozstrzygnięto konkurs "Czysta mobilność"

Autor Mirosław Haładyj
Rozstrzygnięto konkurs "Czysta mobilność"

Podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, Gmina Miechów w ramach realizacji projektu pn.:"Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej zorganizowała konkurs pn. „Czysta mobilność”.

Konkurs skierowany był do uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Miechów, którego celem było popularyzowanie ekologicznych środków transportu, poszerzanie wiedzy w zakresie ochrony powietrza oraz segregacji odpadów, stworzenie uczniom okazji wykazania się uzdolnieniami i kreatywnością oraz rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci.  

Konkurs polegał na wykonaniu miniatury przedstawiającej ekologiczny środek transportu w formie przestrzennej o wymiarach nieprzekraczających 50cm x 50cm x 50cm z materiałów wtórnych: tekstylnych, plastikowych i papierowych pochodzących z gospodarstw domowych uczniów. Prace powinny wskazać możliwość powtórnego wykorzystania materiałów, które wydają się nieprzydatnymi, a mogą być wykorzystane w łańcuchu działań w obronie Ziemi.

Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz klasy IV-VII. Nagrodzeni uczniowie klas młodszych:  Julia Sroga klasa II ze Szkoły Podstawowej w Pojałowicach – 1 miejsce  Karol Kania klasa II ze Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli – 2 miejsce  Katarzyna Janus klasa II ze Szkoły Podstawowej w Pojałowicach – 3 miejsce  Nagrodzeni uczniowie klas starszych:  Nikola Włódarz klasa IV ze Szkoły Podstawowej w Pojałowicach – 1 miejsce  Jakub Bzdela klasa VII ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Miechowie – 2 miejsce  Aleksandra Krawczyk klasa VII ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Miechowie – 3 miejsce  Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie!

Inf.: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Miechów - najnowsze informacje