wtorek, 9 marca 2021 07:51

Rząd zawiesza leczenie!

Autor Aleksandra Tokarz
Rząd zawiesza leczenie!

Świadczenia medyczne i planowe zabiegi powinny zostać wstrzymane. To apel skierowany do placówek opieki zdrowotnej, na polecenie ministra zdrowia. Powodem takiej decyzji jest chęć zapewnienia dodatkowych łóżek szpitalnych dla pacjentów chorych na Covid-19, którzy wymagają pilnego przyjęcia do szpitala.

Jak poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia, apel jest realizacją polecenia wydanego przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

- Aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo – czytamy w opublikowanym komunikacie.

- Ograniczenie nie powinno dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Przy ograniczeniu lub zawieszeniu udzielania świadczeń, należy wziąć pod uwagę przyjęty plan leczenia oraz wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii - napisano.

Zalecenie dotyczy przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu: przeprowadzenia diagnostyki, zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, w szczególności:

  • endoprotezoplastyki dużych stawów
  • dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa
  • zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej
  • pomostowania naczyń wieńcowych
  • dużych zabiegów torakochirurgicznych
  • zabiegów wewnątrzczaszkowych
  • nefrektomii
  • histerektomii
  • z powodów innych niż onkologiczne.

- Jednocześnie wskazujemy, że w każdym przypadku odroczenia terminu udzielenia świadczenia, należy indywidualnie ocenić oraz wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów, a także prawdopodobieństwo jego pogorszenia i potencjalne skutki – poinformowano.

koronawirus najnowsze informacje

fot. ilustracyjne

Polska

Polska - najnowsze informacje