wtorek, 14 stycznia 2020 07:51

Samorządowa rewolucja w Niepołomicach

Autor Marzena Gitler
Samorządowa rewolucja w Niepołomicach

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach burzliwą dyskusję wywołało sprawozdanie i pierwsze decyzje p.o. burmistrza Krystiana Zielińskiego, który jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia zwolnił zastępcę burmistrza, Adama Twardowskiego. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy radnych z KWW Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice, którzy najaktywniej zadawali na ten temat pytania podczas obrad.

Sesja, która odbyła się 30 grudnia, choć miała być poświęcona przede wszystkim uchwaleniu budżetu na 2020 rok, została zdominowana przez sprawy związane z decyzjami nowego komisarza.

Krystian Zieliński już na początku poinformował o zwolnieniu wiceburmistrza Adama Twardowskiego. Powiadomił też o złożeniu zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez burmistrza Romana Ptaka w związku z wystąpieniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Najwyższej Izby Kontroli, z których kontroli wynika, że burmistrz nie przestrzegał Prawa Zamówień Publicznych i bez przetargu korzystał z usług gastronomicznych świadczonych przez Fundację Zamek Królewski w Niepołomicach, której prezesem jest jego żona. Krystian Zieliński odniósł się też do stawianych mu zarzutów o brak doświadczenia w samorządzie. Na koniec obrad radni z KWW Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice zarzucili go pytaniami.

– Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach zadałem dwa pytania panu p.o. burmistrza Krystianowi Zielińskiemu, bo jako Rada Miejska jesteśmy też organem kontrolnym wobec burmistrza i będziemy zawsze patrzeć na ręce temu nowemu gospodarzowi – wyjaśnia wiceprzewodniczący rady, Michał Hebda z KWW Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice. – To nie jest żaden atak, ale po prostu chęć uzyskania informacji, bo mamy sytuację, kiedy burmistrz, który startował z tego komitetu co my, został zawieszony w wykonywaniu obowiązków, toczy się postępowanie w prokuraturze, dlatego też jest nowa osoba w gminie, ale – przynajmniej ja mam takie wrażenie – ta nowa osoba nie podejmuje decyzji, które dotyczą tylko bieżącego zarządzania gminą na czas nieobecności burmistrza, który nie ma przecież postawionych żadnych zarzutów, ale jest to tak naprawdę robienie rewolucji w gminie.

Przypominamy, że burmistrz Niepołomic Adam Ptak i wiceburmistrz Adam Twardowskie 3 grudnia zostali wyprowadzeni z urzędu przez funkcjonariuszy CBA i przewiezieni do prokuratury w Katowicach, gdzie następnego dnia obaj usłyszeli zarzuty niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez inną osobę kwalifikowane z art. 231 par. 2 kodeksu karnego. Ponadto burmistrz usłyszał zarzut złożenia fałszywego oświadczenia wbrew przepisom ustawy o zamówieniach publicznych kwalifikowany z art. 233 par. 1 i 6 kk. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował wobec obu podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 100 tysięcy złotych i 70 tysięcy złotych, dozoru Policji wraz z zakazem kontaktowania się z świadkami i współpodejrzanymi oraz zawieszenia w czynnościach służbowych. W związku z taką decyzją prokuratury, 17 grudnia, na wniosek wojewody małopolskiego Piotra Ćwika, premier Mateusz Morawiecki mianował Krystiana Zielińskiego p.o. burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Nowy włodarz ma dopiero 27 lat i niewielkie doświadczenie samorządowe, choć – co podkreślił na sesji, większe niż mu zarzucano, bo zdobył je m. in. jako prezes Regionalnego Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Wojnicz.

Jak zauważył w rozmowie z nami wiceprzewodniczący Rady Miasta Niepołomice Michał Hebda, jedną z pierwszych decyzji Krystiana Zielińskiego było odwołanie Rady Nadzorczej Wodociągów Niepołomice prezesa i wiceprezesa. Do tej pory Radę Nadzorczą tworzyli: Paweł Danek – wiceprzewodniczący, Jacek Krzysztofek – wiceprzewodniczący i Janusz Mierzwa – sekretarz), prezesem była Małgorzata Nescieruk, a wiceprezesem Grzegorz Foryś.

Krystian Zieliński bez podania uzasadnienia odwołał też 23 grudnia ze stanowiska zastępcę burmistrza Adama Twardowskiego. Natomiast 18 grudnia powołał na swego pełnomocnika 34-letniego Przemysława Bębna, dotychczasowego zastępcę wójta w gminie Rzepiennik Strzyżewski (pow. tarnowski).

- Te osoby, które teraz będą zarządzały wodociągami, będą musiały wykazać się tym, że dobrze zarządzają tą instytucją. Poprzednia pani prezes pracowała przez 10 lat, miała ogromne doświadczenie. Teraz w Niepołomicach w Strefie Przemysłowej jest budowana nowa przepompownia ścieków. Nasze Wodociągi Niepołomice pracują na dziewięćdziesiąt kilka procent swojej wydajności. Tych ścieków jest bardzo dużo i każda najmniejsza awaria może być paraliżem dla miasta. Zastanawiam się, jakimi argumentami kierował się pan Zieliński powołując na to stanowisko pana Przemysława Bębna, który nigdy nie zajmował się wodociągami, a nawet pracuje w gminie, w której  z tego co się orientuję jakiejś sieci kanalizacyjnej ani wodociągowej nie ma – powiedział radny.

Tu trzeba jednak sprostować wypowiedź wiceprzewodniczącego Michała Hebdy, bo faktycznie Rzepiennik Strzyżewski wraz z gminami Tuchów, Ciężkowice i Ryglice tworzy spółkę komunalną Dorzecze Białej, która ma łącznie blisko 500 km sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

– To są bardzo mocne decyzje, jak na dwa tygodnie pracy w gminie – podkreśla Hebda. – Pan Zieliński powtarzał na sesji, że nie zdążył się jeszcze zapoznać dobrze z gminą, z dokumentacją i jest to zrozumiałe, natomiast zdążył już podjąć dużo decyzji, które silnie uderzają w bieżące funkcjonowanie gminy. Dlatego z naszej strony jest pytanie, czy te decyzje, które podejmuje, czynione są w interesie mieszkańców, bo jak na razie jest to rewolucja. My oczekiwaliśmy, że pan Zieliński pomoże nam w tym, aby gmina dobrze funkcjonowała na co dzień.

Radnych z RdMiGN martwi to, że do tej pory p.o. burmistrza nie podał uzasadnienia dla tych zwolnień. W przypadku wiceburmistrza Krystian Zieliński podkreślił nawet na sesji, że nie ma obowiązku podawać uzasadnienia. Dlatego obawiają się, że w przypadku zwolnień w wodociągach będzie podobnie.

– Mieszkańcy chcieliby poznać uzasadnienie – przypomina wiceprzewodniczący Rady Miasta Niepołomice – bo ten pan, który teraz zarządza gminą, pobiera wynagrodzenie z budżetu naszej gminy. Nie jest opłacany przez Prezesa Rady Ministrów, który go mianował do wypełniania tej funkcji, i dlatego za swoje decyzje odpowiada przed nami, jako przed wspólnotą samorządową, przez którą też jest utrzymywany. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jakimi motywami się kieruje władza, nawet gdy nie jest to władza, która została wybrana w demokratycznych wyborach. Ja od pana Krystiana Zielińskiego oczekuję, że zaprezentuje jakąś swoja wizję kierowania gminą, a nie będzie ograniczał swojej pracy tylko do zwalniania ludzi i składania zawiadomień do prokuratury.

- Uważam, że ktoś, kto ma mandat społeczny, do pełnienia różnych funkcji, powinien ten mandat móc realizować. Natomiast działania pana Krystiana Zielińskiego, wynikające z uprawnień, które dało mu powierzenie obowiązków burmistrza, powinno być bardziej przemyślane. Wszystko jest w majestacie prawa, ale pytanie, czy z punktu widzenia moralnego i odpowiedzialności społecznej też jest wszystko w porządku – krótko podsumował również ostatnie decyzje nowego włodarza drugi wiceprzewodniczący rady miasta, szef klubu KWW Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice Andrzej Gąsłowski.

Marzena Gitler, foto: Mateusz Łysik, UMiG Niepołomice,

zobacz też:

Niepołomice. Nowe zarzuty dla burmistrza Romana Ptaka

Niepołomice. Sesja w cieniu odwołania wiceburmistrza

Krystian Zieliński zastąpił burmistrza Niepołomic

Są zarzuty dla burmistrza i wiceburmistrza Niepołomic. Co na to włodarz?

Niepołomice: "Murem za Romanem" - wiec poparcia dla burmistrza

Zatrzymanie burmistrza Niepołomic. Mamy komentarze urzędników i radnych

Niepołomice: Burmistrz i jego zastępca zatrzymani przez CBA!

Wieliczka - najnowsze informacje