poniedziałek, 4 lutego 2019 09:32

Skandal mięsny - komunikat

Autor Mądry Natalia
Skandal mięsny - komunikat

Przedstawiamy komunikat dotyczący wprowadzenia do obrotu nielegalnie pozyskanego mięsa wołowego:

Komunikat Nr 1 Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Działania podjęte przez Inspekcję Weterynaryjną województwa małopolskiego Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności - brak przeprowadzenia badania poubojowego tusz pozyskanych od bydła było przyczyną zakwestionowania mięsa i wycofywania go z obrotu na poziomie województwa małopolskiego.

W dniu 21 stycznia 2019 r. została przeprowadzona pierwsza kontrola weterynaryjna w zakładzie rozbioru, po otrzymaniu informacji z województwa mazowieckiego w czasie której ustalono, że mięso znajdujące się w zakładzie było oznakowane znakiem jakości zdrowotnej i zaopatrzone w dokumentację.

Zgłoszenia w systemie RASSF, które otrzymał Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii:
- 29.01.2019 r. mięso wołowe wprowadzone do 1. zakładu rozbioru w województwie małopolskim.
- 30.01.2019 r. mięso wołowe mrożone będące w dyspozycji podmiotu zajmującego się pośrednictwem w obrocie żywnością całość zatrzymana w chłodni składowej poza województwem małopolskim – poinformowany o tym fakcie został Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych otrzymano informację, że do zakładu rozbioru zostało wprowadzonych 2173 kg.
Mięso pozyskane w zakładzie, w stosunku do którego nie udokumentowano przeprowadzenia weterynaryjnego badania poubojowego, zostało objęte procedurą wycofania z obrotu. Jest to przyczyna zablokowania i wycofywania mięsa i produktów zawierających to mięso na poziomie województwa małopolskiego zgodnie z otrzymanymi powiadomieniami RASSF. Zakład rozbioru wyprodukował z powyższego mięsa partię. Duża część z całości mięsa tej partii znajdowała się jeszcze na terenie zakładów produkcyjnych w postaci surowego mięsa lub produktów. Towar ten został zabezpieczony przez Inspekcję Weterynaryjną i zostanie przekazany do utylizacji.

Mięso oraz produkty z udziałem zakwestionowanego surowca, znajdującego się na terenie województwa małopolskiego, zostało dostarczone w sumie do:
- 5. podmiotów będących pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej znajdujących się na terenie 3. powiatów województwa małopolskiego,
- 39. podmiotów będących pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej.
Ponadto mięso w ilości 543 kg zostało wysłane do podmiotów na terenie Słowacji.
W odniesieniu do w/w podmiotów natychmiast uruchomiono procedury wycofywania z rynku zakwestionowanego produktu. Listy dystrybucyjne produktów znajdujących się w handlu detalicznym zostały przekazane organom Inspekcji Sanitarnej.
Ponadto, mięso ze sztuk przyjmowanych do rzeźni na poziomie województwa mazowieckiego, poddano badaniom laboratoryjnym w kierunku pozostałości antybiotyków i substancji przeciwbakteryjnych – uzyskano wynik zadowalający – nie stwierdzono pozostałości leków.

Działania Inspekcji Weterynaryjnej województwa małopolskiego są prowadzone na szeroką skalę i obecnie są na końcowym etapie, mają one na celu oprócz dokończenia czynności podjętych w związku z wycofaniem nielegalnie pozyskanego mięsa i jego produktów z rynku działania kontrolne wielokierunkowe na poziomie wszystkich powiatów odnośnie każdego etapu produkcji: począwszy od kontroli zwierząt w gospodarstwie weryfikując dobrostan zwierząt oraz dokumentację odnośnie leczenia zwierząt i zachowania okresów karencji leków, po zarobkowy przewóz zwierząt, pośrednictwo w tym obrocie i skup zwierząt, rzeźnie i zakłady przetwórcze.

Info: Urząd Wojewódzki w Krakowie

Polska

Polska - najnowsze informacje