wtorek, 12 maja 2020 13:29

Skawina wznawia przyjmowanie wszystkich odpadów w PSZOK

Autor Głos 24
Skawina wznawia przyjmowanie wszystkich odpadów w PSZOK

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że wznawia przyjmowanie wszystkich odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), ale z zachowaniem dotychczas obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Rodzaje odpadów selektywnie zebranych, które przyjmowane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wskazane są w Uchwale Nr IV N/73/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

PSZOK jest otwarty i dostępny dla mieszkańców, choć z powodu pandemii koronawirusa obowiązują pewne ograniczenia, a mianowicie:

  • wjazd na teren PSZOK-u odbywa się pojedynczo;
  • na terenie zakładu maksymalnie mogą przebywać 3 osoby przywożące odpady;
  • obowiązują zasady bezpieczeństwa, czyli zasłanianie twarzy. Należy stosować także rękawiczki ochronne;
  • przed wjazdem na teren PSZOK-u należy dokładnie zdezynfekować dłonie (płyn będzie znajdował się przy wjeździe);
  • PSZOK nadal jest czynny w dni powszednie w godzinach 9-17 oraz w soboty 8-15.

Prosimy o rozsądne podejście i stosowanie się do powyższych zasad. Zostały one wprowadzone dla Waszego bezpieczeństwa oraz pracowników PSZOK-u. Zachęcamy również do ograniczenia do niezbędnego minimum oddawania odpadów - czytamy na stronie UMiG w Skawinie.

Źródło: UMiG Skawina

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje