piątek, 21 maja 2021 11:10

SLTP to sposób na wakacje w wyjątkowym miejscu! Zgłaszać można się tylko do 31 maja!

Autor Mirosław Haładyj
SLTP to sposób na wakacje w wyjątkowym miejscu! Zgłaszać można się tylko do 31 maja!

Wakacyjne wykłady w wyjątkowym miejscu! Jeśli chcesz rozwinąć swoje zainteresowania, poznać wybitnych naukowców i przeżyć intelektualną przygodę w niepowtarzalnej atmosferze, zgłoś się już dziś do udziału w Szkole Letniej Teologii Politycznej „Polityka // Religia // Bezpieczeństwo. Konflikt i próby rozwiązania”, która odbędzie się w Opactwie Benedyktyńskim w Tyńcu 5-13 lipca 2021 r. Udział w Szkole Letniej jest nieodpłatny. Czekamy na Wasze zgłoszenia do 31 maja!

Czy Moskwa jest trzecim Rzymem, a Rosja – Eurazją, odrębną formacją cywilizacyjną? Jaki wpływ na amerykańską politykę mają linie konfesyjnych podziałów? Jaką rolę może odegrać islam w dzisiejszej Europie? Jak zagwarantować obywatelom wolność religii i wolność słowa, a jednocześnie zapobiec konfliktom i umożliwić pokojową koegzystencję społeczeństwa? Jak chrześcijański uniwersalizm i idea przeznaczenia osoby ludzkiej mogą kształtować obraz wspólnoty politycznej? Na te i inne pytania – dotyczące relacji między religią a polityką – postaramy się znaleźć odpowiedź podczas tegorocznej edycji Szkoły Letniej. Miejscem spotkania z wybitnymi intelektualistami będzie Opactwo Benedyktyńskie w Tyńcu – Szkoła Letnia odbędzie się w w dniach 5-13 lipca; udział w niej jest nieodpłatny.

Do udziału w Szkole Letniej zapraszamy studentów I, II,i III stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich uczęszczający do szkół wyższych na terytorium RP lub innych krajów Unii Europejskiej w wieku od 19 do 30 lat.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz załączenie listu motywacyjnego do 31 maja 2021 r.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Plakat SLTP/Fot.: Teologia Polityczna
Plakat SLTP/Fot.: Teologia Polityczna

Planowane jest przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami w pierwszym tygodniu czerwca 2021 r.

Regulamin naboru do Szkoły Letniej Teologii Politycznej

Najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat Szkoły Letniej

Relacje między religią a polityką

Podczas tegorocznej Szkoły Letniej jej uczestnicy poznają różne modele relacji między religią a polityką reprezentowane w religiach monoteistycznych oraz będą zastanawiali się nad wpływem tych modeli na kształtowanie bezpieczeństwa światowego i pokoju międzynarodowego. Każdy dzień będzie poświęcony innemu zagadnieniu związanemu z jedną z religii: wpływowi prawosławia rosyjskiego na politykę, związkom między religią a polityką w Stanach Zjednoczonych i Wyspach Brytyjskich, modelowi relacji między religią a polityką w islamie, chrześcijaństwu w Stanach Zjednoczonych, katolickiemu stosunkowi do polityczności, południowym źródłom polskiej tożsamości oraz katolicyzmowi w Polsce po 1989 roku.

Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się między innymi:

➤ Marek A. Cichocki – wykładowca Kolegium Europejskiego w Natolinie, jeden z założycieli „Teologii Politycznej”;

➤ Michał Gierycz – politolog, wykładowca w Instytucie Politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

➤ Marek Jurek – historyk, polityk, publicysta, znawca problematyki europejskiej;

➤ Piotr Kłodkowski – orientalista, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, były ambasador RP w Indiach;

➤ ks. Franciszek Longchamps de Bérier – profesor nauk prawnych specjalizujący się w zakresie relacji państwo-Kościół;

➤ Włodzimierz Marciniak – politolog, sowietolog, były ambasador RP w Rosji.

➤ Paweł Milcarek redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”;

➤ Aleksandra Rybińska – publicystka tygodnika „Sieci” i członkini zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej;

➤ Arkady Rzegocki – ambasador RP w Wielkiej Brytanii, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego;

➤ Philip Steele – historyk, prezbiterianin, autor książki Nawrócenie i chrzest Mieszka I;

➤ Mateusz Werner – filozof kultury, krytyk filmowy, kulturoznawca;

➤ Krzysztof Zanussi – jeden z najważniejszych współczesnych polskich reżyserów filmowych i znawca Rosji.

Opactwo w Tyńcu/ fot. Opactwo Benedyktyńskie w Tyńcu
Opactwo w Tyńcu/ fot. Opactwo Benedyktyńskie w Tyńcu

W poszukiwaniu rzymskich korzeni polskiej tożsamości

Każdy dzień szkoły letniej będzie przebiegał według harmonogramu:

8.00-8.30 śniadanie
9.00-9.30 klub dyskusyjny
10.00-13.00 wykład
13.00-14.00 obiad
14.30-16.00 komentarz do Reguły św. Benedykta
16.30-18.00 wykład
18.00-18.30 kolacja
19.00-20.00 dyskusja
20.30-23.00 wieczór filmowy

Na 11 lipca zaplanowany jest dzień wyjazdowy, w ramach którego uczestnicy szkoły zwiedzą Wawel w poszukiwaniu rzymskich korzeni polskiej tożsamości.

Celem Szkoły Letniej jest zwiększanie kompetencji jej uczestników polegające na kształtowaniu w nich umiejętności poruszania się w wielokulturowym świecie, uczeniu ich rozumienia religijnych i aksjologicznych podstaw zachowań politycznych przedstawicieli innych kręgów kulturowych i cywilizacyjnych oraz przekazywaniu wiedzy niezbędnej do kształtowania podstaw polityki bezpieczeństwa zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Inf.: Teologia Polityczna
Fot.: Autorstwa Zygmunt Put Zetpe0202 - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29120763

Kraków

Kraków - najnowsze informacje