czwartek, 15 września 2022 13:01

Spotkali się w Gostwicy, by wspólnie świętować

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Spotkali się w Gostwicy, by wspólnie świętować

We wtorek (13 września) w Gostwicy odbył się Dzień Osób z Niepełnosprawnością zorganizowany przez sądecki oddział ZUS.

W spotkaniu wziął udział m.in. wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk.

– Takie spotkania to przede wszystkim integracja osób z niepełnosprawnościami, ale także prezentacja ich umiejętności i talentów

– powiedział wicestarosta Antoni Koszyk i dodał:

– To bardzo dobra inicjatywa propagująca wartości takie jak praca, pasja i bezpieczeństwo. Naszym celem jest aktywizowanie osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, w Gostwicy odbyły się także szkolenia dla rodziców i opiekunów.

Niepełnosprawni poznawali zasady bezpieczeństwa na drodze, nowe przepisy prawne, które ich dotyczą, zasady udzielania pierwszej pomocy. W akcję włączyły się: Policja, Straż Pożarna, PFRON, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz ratownicy medyczni.

W Gostwicy działa Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk”, którego podopieczni zaprezentowali program artystyczny podczas spotkania. Przybyli również przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czarnym Potoku przy Stowarzyszeniu „Dolina Dunajca” oraz Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych „Gniazdo”.

W spotkaniu wzięli udział: radna wojewódzka Marta Mordarska, wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk, wójt gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski, Halina Hajtek – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Urszula Potoniec-Mędoń – prezes Stowarzyszenia „Promyk”, Anna Mieczkowska - koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji w Oddziale ZUS w Nowym Sączu.

Inf. i foto: SP NS (za ZUS-em)

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje