środa, 5 października 2022 13:21

Sprawdzono wiarygodność kredytową Krakowa. Takiej oceny chyba nikt się nie spodziewał

Autor Mirosław Haładyj
Sprawdzono wiarygodność kredytową Krakowa. Takiej oceny chyba nikt się nie spodziewał

Amerykańska agencja ratingowa Standard & Poor’s podtrzymała długoterminową ocenę wiarygodności kredytowej Krakowa na poziomie A- oraz oceniła perspektywę miasta jako stabilną. To najwyższy wskaźnik z możliwych do uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego.

We wrześniu 2022 r. agencja Standard & Poor’s Global Ratings potwierdziła długoterminowy międzynarodowy rating Krakowa na poziomie A-, z perspektywą stabilną. Jest to poziom odpowiadający ratingowi Polski dla zadłużenia w walutach obcych, czyli najwyższy z możliwych do uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego w kraju (zgodnie z zasadą nieprzyznawania samorządom lokalnym ratingu wyższego niż rating państwa). Stabilna perspektywa dla Krakowa odpowiada perspektywie dla Polski.

W uzasadnieniu przyznanej oceny analitycy S&P odnotowują, że Kraków, będący centrum turystyki, edukacji i logistyki, posiada zróżnicowaną i bogatą gospodarkę, cieszy się niższą stopą bezrobocia od krajowej oraz rosnącą liczbą ludności. Podkreślają, że władze Krakowa prowadzą rozważną politykę finansową opartą na kontroli wydatków, umiarkowanym zadłużeniu i solidnej płynności.

Stabilna perspektywa odzwierciedla oczekiwanie agencji, że dążenie władz Krakowa do utrzymania pod kontrolą wzrostu wydatków bieżących pozwoli uniknąć istotnego pogorszenia wyników finansowych w obliczu rosnącego ryzyka związanego z wysoką inflacją i konsekwencjami wprowadzonej reformy podatkowej.

S&P prognozuje, że wzrost gospodarczy Krakowa będzie zasadniczo zgodny z trendami krajowymi, chociaż fundamenty gospodarcze miasta są silniejsze niż średnia krajowa. Zagrożeniem dla wzrostu gospodarczego miasta jest kontynuacja konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz wyższe od przewidywanych ceny energii i inflacja, zwłaszcza w przypadku niewystarczających rekompensat z budżetu państwa.

Inf.: UM Kraków
Fot. Jan Graczyński

Kraków

Kraków - najnowsze informacje