wtorek, 25 czerwca 2019 09:28

Sucha Beskidzka. Dzięki promesie powstanie oczekiwana nowa droga

Autor Mirosław Haładyj
Sucha Beskidzka. Dzięki promesie powstanie oczekiwana nowa droga

17 czerwca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się uroczyste przekazanie symbolicznych czeków na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Czek na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w Małopolsce w kwocie 548 469,00 zł odebrał Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt.

W sumie symboliczne czeki trafiły do 13 powiatów, w tym powiatu suskiego i 38 gmin w województwie małopolskim. Wśród jednostek samorządu terytorialnego, które uzyskały wsparcie, znalazła się także Sucha Beskidzka, która jako jedyna w powiecie suskim otrzymała dofinansowanie ze środków ww. funduszu.

Uzyskane środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie budowy odcinka drogi, który połączy ulicę Kościelną od strony siedziby Starostwa Powiatowego z ulicą Szpitalną. Zaprojektowany w ramach zadania fragment drogi gminnej o długości ok. 140 metrów przebiegał będzie od parkingu przy Starostwie Powiatowym przez Księży Potok, gdzie konieczne jest wybudowanie przepustu drogowego i przyłącza do ulicy Szpitalnej w okolicach wyjazdu z przyszpitalnego parkingu.

Budowa nowej drogi jest jedną z oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji drogowych, która została ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Usprawni ona komunikację w tej części miasta, stwarzając m.in. alternatywę dla osób dojeżdżających od strony wschodniej. Wzdłuż nowego odcinka drogi nawierzchni asfaltowej zostanie zbudowany chodnik  z kostki brukowej o szerokości 2,5 metra oraz oświetlenie. Szacunkowa wartość zadania ma wynieść ok. 1.1 mln zł, przy czym  548 469,00 zł zostanie pokryta z przyznanej promesy, a pozostała część niezbędna do wykonania prac pochodzić będzie z budżetu Gminy Sucha Beskidzka oraz ze środków powiatu suskiego. Obecnie trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót. Termin zakończenia inwestycji upływa w listopadzie bieżącego roku.

Więcej zdjęć w galerii.

Fot. i inf.: UM Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje