środa, 3 listopada 2021 10:32

Sucha Beskidzka: Nowoczesne zaplecze MCSiR-u „Babia Góra”coraz bliżej

Autor Mirosław Haładyj
Sucha Beskidzka: Nowoczesne zaplecze MCSiR-u „Babia Góra”coraz bliżej

Samorząd Miasta Sucha Beskidzka od lat przeznacza dużą część budżetu gminy na inwestycje związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej. Obecnie kontynuowana jest modernizacja terenów Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra”.

W poprzednich latach przede wszystkim wykonano nową bieżnię lekkoatletyczną z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i zamontowano nowoczesne kryte trybuny. Dzięki temu w Suchej Beskidzkiej z powodzeniem można organizować wysokiej rangi zawody lekkoatletyczne, a publiczność ma zapewnione komfortowe warunki do śledzenia zmagań sportowców i to nawet w razie niepogody.

W ubiegłym roku, po wcześniejszych pracach przygotowawczych, na terenie MCSiR „Babia Góra” rozpoczęła się budowa nowego budynku, który będzie pełnił funkcję zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną. Na początku roku zakończyły się czynności odbiorowe pierwszego etapu robót. W ramach tej części prac postawiono budynek o wymiarach 42,90 m x 11,95 m i kubaturze ponad 6 tys. m3. W wyniku podpisanej umowy z Burmistrzem Miasta Sucha Beskidzka, wykonawcą robót była Firma Remontowo-Budowlana PROFES Rafał Konieczny ze Skawy, a ich koszt wyniósł blisko 1,4 mln zł, które w całości pochodziły ze środków własnych Miasta.

Zgodnie z przyjętymi przez samorząd założeniami miasto zagospodaruje dolną część obiektu, czyli stanowiącą zaplecze sportowe. Wyższe kondygnacje zostaną udostępnione podmiotowi komercyjnemu, który we własnym zakresie je zagospodaruje, zgodnie z własnymi potrzebami. Nie sposób jednak wykonać instalacji wewnętrznych wyłącznie na jednym poziomie. Sztuka budowlana nakazuje wyprowadzić je na wyższe kondygnacje. W efekcie, aby zarówno wykonane już prace, jak i montowane w przyszłości przez miasto instalacje, nie uległy zniszczeniu w całym budynku należało zamontować stolarkę okienną i drzwiową. Nie można było ograniczyć przedsięwzięcia jedynie do przyziemia (z uwagi na względy estetyczne) i tym samym założenie w całym budynku jednakowych okien i drzwi.

Zgodnie z ogłoszonym przez miasto przetargiem, przedmiotem zamówienia była zarówno dostawa, jak i montaż zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej o określonym współczynniku przenikania ciepła, co w przyszłości pozwoli na komfortowe i ekonomiczne użytkowanie obiektu. Wykonawca prac był też zobowiązany do demontażu i utylizacji zabezpieczeń otworów okiennych i drzwiowych wykonanych z blachy. Samorząd na realizację inwestycji zaplanował maksymalnie 400 tys. zł. Z trzech ofert jakie złożono tylko jedna spełniała to kryterium. Z tego względu Burmistrz Miasta umowę na realizację robót zawarł z firmą Produkcja Stolarki PCV i Aluminium Małgorzata Cechini Spółka Jawna z Muszyny, która zrealizowała prace za kwotę niespełna 389,8 tys. zł, dając pięcioletnią gwarancję i rękojmię. Dwie pozostałe oferty opiewały na kwoty znacząco przekraczające 550 tys. zł.

Należy podkreślić, że przystąpienie przez samorząd do kontynuacji budowy nowego budynku klubowego i ogłoszenie przetargu jeszcze w pierwszym półroczu bieżącego roku pozwoliło zrealizować prace przed drastycznym wzrostem cen materiałów budowlanych. Gdyby miasto przystępowało obecnie do prac, to ich koszt byłyby o kilkadziesiąt procent większy.

Inf. i foto: UM Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje