wtorek, 5 października 2021 09:57

Sucha Beskidzka: Ruszyły bezpłatne szczepienia przeciw grypie. Dla kogo?

Autor Mirosław Haładyj
Sucha Beskidzka: Ruszyły bezpłatne szczepienia przeciw grypie. Dla kogo?

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka informuje o możliwości bezpłatnego zaszczepienia się przeciwko grypie. Przeprowadzi je Miejska Przychodnia Zdrowia przy ul. Handlowej 1.

Jak podkreśla Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, grypa jest ostrą chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirusy grypy. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową lub przez kontakt ze skażoną powierzchnią. Okres inkubacji wynosi od 1 do 4 dni. Wirusy grypy atakują komórki nabłonka dróg oddechowych, w których się namnażają, co w konsekwencji powoduje ich zniszczenie, a to z kolei ułatwia rozwój infekcji bakteryjnych.

Objawy grypy są podobne do wielu innych ostrych chorób infekcyjnych. Są zarówno miejscowe (kaszel, ból gardła, katar) oraz w postaci nagłej, wysokiej gorączki powyżej 38ºC, dreszczy, bólów mięśniowo-stawowych, bólów głowy, bólu w klatce piersiowej, złego samopoczucia, braku łaknienia, nudności i wymiotów. Choroba trwa, o ile nie dojdzie do powikłań, około 7 dni. Kaszel i złe samopoczucie mogą utrzymywać się jednak nawet ponad 2 tygodnie. Powodem ciężkiego przebiegu grypy są powikłania pogrypowe. Należą do nich zapalenie płuc i oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, zaostrzenie istniejących chorób przewlekłych, powikłania neurologiczne.

Prawo do bezpłatnego szczepienia posiadają:

 • seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r. (75+)
 • medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych
 • farmaceuci i pracownicy aptek
 • diagności laboratoryjni
 • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni
 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne
 • pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • pacjenci:
 • zakładu opiekuńczo-leczniczego
 • zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
 • hospicjum stacjonarnego lub domowego
 • oddziału medycyny paliatywnej
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze

Chętni do skorzystania z możliwości nieodpłatnego zaszczepienia się powinni bezpośrednio kontaktować się z Miejską Przychodnią Zdrowia (tel. 33 874-28-17), celem ustalenia terminu wizyty, jak i uzyskania wszystkich niezbędnych informacji dotyczących szczepienia. Dyrekcja MPZ podkreśla, że możliwość zaszczepienia będzie  uzależniona od dostępności szczepionek przeciw grypie w Polsce!

Osoby nieobjęte refundacją Ministerstwa Zdrowia lub objęte częściową refundacją (osobom powyżej 65 roku życia przysługuje 50% zniżki na zakup szczepionki)  również mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień w ramach akcji profilaktycznej skierowanej do osób zdeklarowanych  do lekarza POZ  w Miejskiej Przychodni Zdrowia  w Suchej Beskidzkiej ul. Handlowa 1. Przypominamy, że aby nabyć szczepionkę konieczne jest posiadanie recepty.

Inf. i foto: UM Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje