poniedziałek, 24 sierpnia 2020 07:47

Sześć dni nauki, skrócone lekcje, maseczki i jednoosobowe ławki? Szkoła w dobie epidemii

Autor Mirosław Haładyj
Sześć dni nauki, skrócone lekcje, maseczki i jednoosobowe ławki? Szkoła w dobie epidemii

Za trzy tygodnie uczniowie rozpoczną naukę w nieco innych warunkach niż do tej pory.

We Włoszech trwają przygotowania przed mającym się rozpocząć 14 września rokiem szkolnym. Tym razem, w związku z epidemią koronawirusa, będzie on wyglądał nieco inaczej. Władze robią, co mogą, by uniknąć ryzyka powstania szkolnych ognisk Covid-19.

Jak będzie wyglądała nauka we Włoszech?

Uczniowie i pracownicy szkół codziennie będą otrzymywać łącznie 11 milionów bezpłatnych maseczek. Wchodząc do placówki i przemieszczając się po niej, wychowankowie będą mieli obowiązek zasłaniania nosa i ust. Maseczki będą mogły zostać zdjęte, gdy usiądą oni w ławkach, pod warunkiem, że zostanie zachowany metrowy odstęp pomiędzy osobami znajdującymi się w sali lekcyjnej. Obowiązek zakrywa nosa i ust będzie dotyczył także wszystkich pracowników szkoły.

Uczeń nie zostanie wpuszczony na teren placówki, jeśli będzie miał gorączkę powyżej 37,5 stopnia. Obowiązek mierzenia temperatury będzie spoczywał na rodzicach, jednak w wielu szkołach zdecydowano się na zainstalowanie termoskanerów. Nowością są także zamówione przez rząd jednoosobowe ławki (ponad 2 miliony) w formie zwykłych stolików bądź nowoczesnych konstrukcji połączonych z krzesłem. Ich dostawa do szkół rozpocznie się 8 września i potrwa do końca października.

We włoskich placówkach wprowadzona zostanie także zasada 1 metra dystansu, która będzie obowiązywała nie tylko w salach lekcyjnych, ale także w stołówce, w pokoju nauczycielskim oraz przy dystrybutorach przekąsek i napojów. W salach gimnastycznych odległość między uczniami będzie natomiast wynosiła 2 metry.

W zależności od potrzeb danej szkoły, dyrektor będzie mógł podjąć decyzję w sprawie trybu lekcji, skracając je lub wydłużając tydzień pracy do 6 dni. Nauczanie zdalne możliwe będzie jedynie w szkołach średnich, o ile zajdzie taka potrzeba. Rząd zamierza w każdej placówce zatrudnić lekarza, który będzie odpowiedzialny za nadzór sanitarny.

koronawirus najnowsze informacje

Inf.: gazetaprawna.pl
Fot.: Photo by Feliphe Schiarolli on Unsplash

Europa i świat

Europa i świat - najnowsze informacje