czwartek, 11 stycznia 2024 14:34

Sześć firm przystąpiło do przetargu. Sprawa drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice powraca

Autor Karolina Kurando
Sześć firm przystąpiło do przetargu. Sprawa drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice powraca

28 grudnia upłynął termin składania ofert na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dedykowanego drodze ekspresowej S7 Kraków – Myślenice. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, do przetargu przystąpiło sześć firm. Jedna z nich opracuje warianty przebiegu Zakopianki.

Rozstrzygnięto przetarg na przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla drogi ekspresowej S7  Kraków – Myślenice. To budzący kontrowersje odcinek nowej Zakopianki, który ma przebiegać przez mocno zamieszkałe tereny powiatów: krakowskiego, wielickiego i myślenickiego oraz miasto Kraków.

  • Zobacz:
Którędy nowy odcinek Zakopianki? Aż 6 wariantów S7 Kraków - Myślenice
Małopolska. Aż sześć wariantów nowego odcinka S7 Kraków - Myślenice przedstawiono na wczorajszej wideokonferencji, zorganizowanej przez GDDKiA

Najdroższą ofertę złożyło Voessing Polska: 36 807 750 zł, najniższą kwotę zaproponowała IVIA: 23 308 500 zł. Pozostałe oferty spłynęły od Konsorcjum SWECO Polska (lider) i Pracowni Inżynierskiej KLOTOIDA (partner): 29 734 020 zł; Multiconsult Polska: 27 948 675 zł; DATABOUT: 31 945 867 zł oraz Konsorcjum MPRB (lider), Mostów Kraków (partner), DTŚ (partner): 32 472 000 zł. GDDKiA poinformowała, że kwota, którą chce przeznaczyć na projekt, to 26 mln 568 tys. zł.

GDDKiA podaje, że najważniejszym kryterium w konkursie będzie cena – im mniejsza, tym więcej punktów w ogólnej ocenie można będzie uzyskać, można się więc spodziewać, że umowa zostanie podpisana z IVIĄ.

Przypomnijmy, jest to już drugi przetarg na opracowanie dokumentacji, koniecznej do zaplanowania przebiegu nowego odcinka S7. Pierwsze postępowanie, które ogłoszono w maju, zostało unieważnione, bo firma, która je wygrała, zrezygnowała z podpisania umowy.

  • Zobacz też:
Co dalej z S7 od Krakowa? Jest nowy przetarg
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych w Krakowie ogłosiła kolejny przetarg na przygotowanie STEŚ dla drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice.

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka