środa, 22 listopada 2023 16:03

Co dalej z S7 od Krakowa? Jest nowy przetarg

Autor Marzena Gitler
Co dalej z S7 od Krakowa? Jest nowy przetarg

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych w Krakowie ogłosiła kolejny przetarg na przygotowanie Studium  techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla drogi ekspresowej S7  Kraków – Myślenice. Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie możliwych wariantów przebiegu tej trasy. Termin składania ofert to 28 grudnia.

Drugi przetarg

Pierwsze postępowanie, które ogłoszono w maju, zostało unieważnione. Dlaczego? -  Na początku października wybraliśmy  wykonawcę, który miał przygotować Studium. Niestety, z przyczyn od nas  niezależnych, wykonawca  pod koniec października zrezygnował z podpisania umowy, tracąc przy tym  na rzecz Skarbu Państwa 180 tysięcy zł wadium. Z  tego też powodu podjęliśmy decyzję o unieważnieniu tamtego postępowania - wyjaśnia Kacper Michna z GDDKiA w Krakowie.

Inwestor ogłosił teraz kolejny przetarg. Zadaniem wyłonionego w nim projektanta będzie przygotowanie wariantów przebiegów S7 między Krakowem a Myślenicami i uzyskanie dla jednej z proponowanych tras decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Kontrowersyjna inwestycja

Przypomnijmy, Studium korytarzowe dla odcinka S7 Kraków –Myślenice zostało zaprezentowane w styczniu 2022 roku i od razu wywołało protesty. Żaden z zaprezentowanych w nim 6 wariantów dla samorządów i gmin był nie do zaakceptowania. W związku z planowanym przebiegiem nowej trasy zorganizowano kilka manifestacji pod siedzibą GDDKiA w Krakowie, w Warszawie i pod krakowskim Magistratem. W sprawie interweniował również poseł Aleksander Miszalski, który poruszył sprawę w Sejmie i wystosował pisma do GDDKiA, GDDKiA oddziału Kraków, Ministra Infrastruktury oraz Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego z prośbą o ustosunkowanie się do argumentów mieszkańców i ekspertów na temat wariantów nowego odcinka drogi S7 Kraków - Myślenice.

W reakcji na protesty mieszkańców Swoszowic w Krakowie w maju 2022 roku powołano zespół, który miał wypracować tzw. korytarz społeczny, ale ze względu na sprzeciw podkrakowskich gmin nie udało się znaleźć kompromisu. - W ramach studium zawarto sześć proponowanych szerokich korytarzy, którymi mogłaby zostać poprowadzona trasa pomiędzy Krakowem a Myślenicami. Korytarze nie wskazywały precyzyjnie wariantów przebiegu nowej drogi, lecz pasy terenu o szerokości od 3 do 5 km, w  których planowano zlokalizować docelowe przebiegi trasy - przypomina Kacper Michna.

Opracowanie  objęło swoim zasięgiem siedem powiatów i 34 gminy. Jest to teren prawie 3  tysięcy km². W związku z wariantową trasą nowego odcinka S7 pojawiły się problemy ze sprzedażą działek, a ludzie obawiali się, że droga przetnie na pół ich miejscowości i pojawi się tuż za oknami. Teraz temat powraca. - W  czasie prac samorządów nad przygotowaniem korytarza społecznego nie prowadziliśmy żadnych działań związanych z wytyczaniem przebiegu nowego  odcinka drogi ekspresowej  S7. Informowaliśmy przy tym, że prace  nad wariantem społecznym nie wstrzymują naszych starań o pozyskanie finansowania na przeprowadzenie początkowego etapu prac przygotowawczych dla  tej trasy - dodaje przedstawiciel GDDKiA.

Chcą znaleźć optymalny przebieg S7

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe przebiegu S7 Kraków – Myślenice to dokument projektowy, w którym analizowane są możliwości poprowadzenia drogi na konkretnym terenie, z uwzględnieniem kwestii technicznych, kosztów i oddziaływania nowej trasy na środowisko. Zaproponowane w STEŚ warianty będą prezentowały już precyzyjne przebiegi i lokalizację inwestycji.  Wykonawca STEŚ przedstawi możliwości przebiegu drogi w pasie o szerokości od 80 do 150 metrów, w którym zlokalizowane będą nie tylko sama droga ekspresowa, ale cała infrastruktura związana z jej  funkcjonowaniem - informuje GDDKiA.

Zadaniem  wykonawcy będzie poszukiwanie optymalnego przebiegu drogi ekspresowej pomiędzy autostradą A4 a funkcjonującą już za Myślenicami trasą S7. - Początek drogi przewidziano między węzłami Kraków Południe a Kraków Bieżanów, jednak projektant będzie mógł zaproponować go też w innym miejscu. Dopuszczamy poszukiwanie wariantów bardziej na zachód lub na wschód, o ile takie  rozwiązanie będzie korzystne i racjonalne. Pozostawienie opcji rozpoczęcia trasy w innym miejscu niż odcinek A4 Kraków Południe – Kraków Bieżanów daje też możliwość rozważenia rozwiązań zlokalizowanych poza podstawowym obszarem - podkreśla Kacper Michna. - Przygotowanie  STEŚ będzie wieloletnim procesem i zakładamy, że po 6 latach od podpisania umowy zakończy się uzyskaniem decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach. W tym czasie  będą organizowane spotkania informacyjne dla mieszkańców, którzy będą  mogli przedstawić swoje pomysły, sugestie, wątpliwości i uwagi dotyczące nowej drogi. Liczymy na konstruktywne rozmowy z zainteresowanymi.  Zdajemy sobie sprawę, że jest to inwestycja trudna  i budząca duże emocje. Jednakże wszyscy zgadzają się co do tego, że ta inwestycja jest to potrzebna - co potwierdzają strony zabierające głos w  rozmowach na temat przebiegu nowego odcinka S7 - dodaje.

Jak zapewnia GDDKiA - żaden z wariantów nowego odcinka  S7 przedstawionych w Studium korytarzowym nie będzie wskazany w  przetargu na przygotowanie projektu przebiegu drogi jako rekomendowany.

S7 od Bałtyku do Rabki-Zdroju

Droga  ekspresowa S7 biegnie przez pięć województw. W pomorskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim jej budowa jest już zakończona.  Kierowcy mają już do dyspozycji 275  km drogi ekspresowej od węzła Gdańsk Południe do Płońska.

W mazowieckim trwa budowa trzech odcinków: Siedlin – Załuski, Załuski – Modlin i Modlin – Czosnów o łącznej długości 34,7 km. W miniony czwartek  (16 listopada) podpisaliśmy  umowę na realizację kolejnych 9,2 km drogi pomiędzy Czosnowem i Kiełpinem. W przygotowaniu jest druga część trasy z Czosnowa do stolicy, czyli  odcinek Kiełpin - Warszawa (12,9 km). Przetarg  na wykonanie projektu budowlanego ogłosiliśmy w październiku.

Systematycznie  skracamy czas podroży pomiędzy dawną i obecną stolicą Polski. Łączymy  zbudowane wcześniej odcinki dróg ekspresowych w długi ciąg i realizujemy  kolejne. Wraz  z oddaniem przed majówką odcinka Lesznowola – Tarczyn,  kierowcy mają do dyspozycji blisko 230 km dwujezdniowej trasy od węzła  Warszawa Lotnisko do granicy województw świętokrzyskiego i  małopolskiego.

W województwie małopolskim trwa budowa dwóch odcinków Miechów – Szczepanowice i Widoma – Kraków o łącznej długości 23,6 km. Po ich zakończeniu  kierowcy będą mogli przejechać trasą S7 od Krakowa do granicy z województwem świętokrzyskim i dalej, do Warszawy.

Na południe od Krakowa kierowcy mogą korzystać z trasy S7 od Myślenic do Rabki-Zdroju o długości 32 km. Odcinek Kraków – Myślenice to ostatni, brakujący fragment tej drogi.  Jego przygotowanie usprawni oś transportową północ-południe województwa  i zdecydowanie poprawi dostępność komunikacyjną południowej części  regionu dla turystów.

DK7 Kraków – Myślenice

Obecny  dwujezdniowy wylot z Krakowa w kierunku Myślenic jest bardzo obciążony  ruchem tranzytowym, turystycznym i lokalnym. - Na całej długości tego odcinka Zakopianki są ostre zakręty, kolizyjne skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Taka  droga nie pozwala na bezpieczne i komfortowe podróżowanie. W ramach przygotowania wariantów między Krakowem a Myślenicami, przeprowadzimy również analizę możliwości rozbudowy istniejącej  DK7 na tym odcinku - dodaje Kacper Michna.

Ruch  na Zakopiance stale rośnie. W 2015 r. wahał się od 30 do prawie 41 tysięcy pojazdów na dobę, w zależności od odcinka pomiarowego. W latach  2020-2021 wartości natężeń  ruchu wzrosły osiągając poziom od niespełna 40 tysięcy do ponad 57  tysięcy pojazdów. Są one wyższe niż na autostradzie A4 między Niepołomicami a Brzeskiem, gdzie ruch sięga wartości 55 tysięcy pojazdów na dobę. - Prognozy ruchu jednoznacznie wskazują, że w przyszłości liczba samochodów jeżdżących trasą Kraków – Myślenice będzie się zwiększać. Dotyczy to zarówno ruchu tranzytowego,  jak i lokalnego. Dlatego też niezbędne jest rozpoczęcie prac nad przygotowaniem koncepcji nowej drogi, która odciąży istniejący odcinek  DK7 i zapewni ciągłość całej trasy S7 na terenie Polski - podsumowuje przedstawiciel GDDKiA.

fot. GDDKiA

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka