piątek, 21 lutego 2020 15:03

Szkoły ze Stryszowa otrzymały rekordowe dofinansowanie

Autor Katarzyna Domagała
Szkoły ze Stryszowa otrzymały rekordowe dofinansowanie

Do pięciu szkół podstawowych z Gminy Stryszów trafi rekordowe dotychczas dofinansowanie w kwocie 1 625 625,66 zł.

Na co zostaną przeznaczone środki? Sale dydaktyczne zostaną wyposażone w profesjonalny sprzęt, nowe komputery, a także tablice multimedialne. Profesjonalny sprzęt trafi także do sal chemicznych, matematycznych oraz biologicznych.

Szkoły otrzymały dofinansowanie w ramach projektu "Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów", który otrzymał duże wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 90% uczniów biorących udział w projekcie tj. 327 uczniów, a także wśród 61 nauczycieli ze wszystkich szkół podstawowych.

W szkołach objętych programem będą organizowane zajęcia dodatkowe m.in. z języka angielskiego i niemieckiego, matematyki, fizyki, chemii i innych przedmiotów szkolnych. Dodatkowo odbywać się będą zajęcia korekcyjno-kompetencyjne, czy logopedyczne. Nie zabraknie też lekcji rozwijających umiejętności społeczno-emocjonalne, a także terapeutycznych.

Info: Gmina Stryszów

Wadowice - najnowsze informacje