wtorek, 16 lutego 2021 11:17

Tarnów. Razem na rzecz rozwijania i promowania kultury

Autor Aleksandra Tokarz
Tarnów. Razem na rzecz rozwijania i promowania kultury

Dyrektorzy czterech tarnowskich instytucji - Centrum Sztuki Mościce, Muzeum Okręgowego, Biblioteki Pedagogicznej i Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ośrodek w Tarnowie - zawarli porozumienie o współpracy.

„W celu połączenia sił i środków, aby w rzeczywistości XXI wieku i na miarę wyzwań współczesności wspólnie pielęgnować, upowszechniać, rozwijać i promować kulturę oraz wartości patriotyczne i niepodległościowe” - to fragment porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy czterema tarnowskimi instytucjami kulturalno-edukacyjnymi województwa małopolskiego. Podpisali je dyrektorzy: Anna Chmura z Centrum Sztuki Mościce, Kazimierz Kurczab z Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Beata Kania z Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie i Ewa Sojat z Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - ośrodek w Tarnowie.

Podobne porozumienie zawarte zostało również niedawno w Nowym Sączu, między tamtejszymi placówkami kulturalno-edukacyjnymi.

Dużo kontroli, mało mandatów. Mieszkańcy Tarnowa radzą sobie lepiej ze spalaniem
Od początku sezonu grzewczego strażnicy przeprowadzili 220 kontroli palenisk, wystawiając tylko 13 mandatów – 10 za spalanie odpadów i 3 za spalanie mokrego drewna. - Mieszkańcy mają coraz lepszą wiedzę na temat palenia w kominach – informuje Aldona Świątek z referatu porządkowego Straży Miejskiej w…
- Bardzo ważna jest synergia między naszymi jednostkami w różnych częściach Małopolski. Łącząc siły można działać o wiele efektywniej, osiągać ambitne cele i sprawnie organizować różnego rodzaju przedsięwzięcia z jak najszerszym zaangażowaniem dzieci i młodzieży, na czym mi szczególnie zależy. Tym bardziej, że każda z tych czterech instytucji dysponuje sporym potencjałem, zarówno intelektualnym, jak i zapleczem technicznym. Istotne jest też korzystanie z wzajemnych doświadczeń i kontaktów - mówił marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

W porozumieniu zapisano, że placówki będą działać razem na rzecz podtrzymywania międzypokoleniowej transmisji kulturowej i patriotycznej.

- Ważne jest tworzenie jak najlepszych warunków do poznawania, kształtowania i odkrywania przez mieszkańców Małopolski swojej tożsamości, a także edukacja przez kulturę i dla kultury, a współpraca tych instytucji będzie się do tego przyczyniać. Przyczyniać się będzie również do upowszechniania kultury na wysokim poziomie w miejscach o utrudnionym do niej dostępie, w tym w mniejszych miejscowościach regionu tarnowskiego - zaznaczyła Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego.
Tarnów. Będzie kolejna podwyżka opłat za śmieci?
Mieszkańców Tarnowa czeka kolejna podwyżka opłat za śmieci? Zamiast dotychczasowej kwoty 24 złotych mieliby zapłacić 29 złotych na miesiąc od osoby. Projekt skierowano na najbliższą sesję rady miejskiej. Poprzednia zmiana, zakładająca podniesienie opłaty za wywóz śmieci do 24 złotych od osoby, obow…
- Teraz realna będzie wspólna organizacja wydarzeń, koncertów, widowisk i spektakli w oparciu o siedziby i oddziały partnerów porozumienia. Możliwe będzie wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne oraz tworzenie ponadregionalnych i międzynarodowych platform współpracy - podkreśliła Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego.

Istotnym elementem w podpisanym porozumieniu ma być bowiem krzewienie tradycji patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, a także promowanie twórców, dzieł, bohaterów i postaci związanych z Małopolską.

inf./fot. UMWM

Tarnów - najnowsze informacje