czwartek, 11 sierpnia 2022 08:19

Tarnów. Stary szpital przekazał karetkę do Połtawy

Autor Katarzyna Jamróz
Tarnów. Stary szpital przekazał karetkę do Połtawy

Ze Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie wyruszył trzeci transport darów dla ogarniętej działaniami wojennymi Ukrainy. Tym razem, do szpitala wojskowego w Połtawie pojechała karetka, kilka lat temu przekazana tarnowskiej placówce przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe.

Mercedes, który przed przekazaniem przeszedł gruntowny remont, zostanie wykorzystany w położonej w środkowo-wschodniej części Ukrainy, Połtawie. Z informacji uzyskanych od wolontariuszy bezpośrednio uczestniczących w przekazywaniu darów i organizacji transportu wiadomo, że miasto nie jest bombardowane i stało się pierwszą linią medycznego frontu pomocy rannym i poszkodowanym.

W Połtawie, w której obecnie przebywa ponad 8 tys. uchodźców z terenów wojennych, udzielana jest pierwsza pomoc najciężej rannym. Następnie przewożeni są oni do innych szpitali na zachodzie Ukrainy, gdzie przechodzą kolejne zabiegi i rehabilitację. Przekazana przez tarnowską placówkę karetka będzie przydatna nie tylko do niesienia pomocy w samym mieście, ale i do transportu rannych z terenów, gdzie toczą się walki, a więc z miast wschodniej Ukrainy: Charkowa, Ługańska czy Doniecka.

Inf./Fot. UM Tarnów

Tarnów - najnowsze informacje