piątek, 16 lutego 2024 06:02

Te krakowskie instytucje kultury dostały ministerialne dofinansowanie

Autor Mirosław Haładyj
Te krakowskie instytucje kultury dostały ministerialne dofinansowanie

Ogłoszono listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach programu „Infrastruktura kultury”. Finansowe wsparcie otrzymają 93 zadania. Wśród nich znalazły się przedsięwzięcia krakowskich instytucji.

Projekty obejmujące modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także podmiotów działających w tym obszarze, są finansowane z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program „Infrastruktura kultury” ma na celu stworzenie najlepszych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej. Ministerstwo przeznaczy w tej edycji 26 mln zł na dofinansowania.

W gronie beneficjentów programu znalazły się instytucje z Krakowa – teatry: Bagatela, Groteska, STU, Łaźnia Nowa, Proxima, Barakah, a także muzeum MOCAK, filharmonia, Muzeum Narodowe i Zamek Królewski na Wawelu.

–Teatr Bagatela otrzymał dofinansowanie na realizację przebudowy części piwnic w budynku teatru na funkcje sali teatralnej (1 330 000 zł), Teatr Łaźnia Nowa na zakup sprzętu i odmalowanie ścian (500 000 zł), Krakowski Teatr Scena STU na modernizację widowni i systemu oświetleniowego (400 000 zł), a Teatr Groteska na infrastrukturę (330 000 zł). Muzeum MOCAK z ministerialnym wsparciem zrealizuje projekt modernizacji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej (40 000 zł)

–przekazuje krakowski magistrat.

Dofinansowanie przyznano również Muzeum Narodowemu w Krakowie na zakup sprzętu oświetleniowego oraz wyposażenia multimedialnego na potrzeby wystawy w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego (560 000 zł), Teatrowi Nowemu Proxima na zakup wyposażenia mobilnego (270 000 zł), Teatrowi Barakah na działania inwestycyjne (230 000 zł). Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie otrzymała 660 000 zł na zakup instrumentów i wyposażenia. Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, uzyskał 470 000 zł na zakończenie modernizacji oświetlenia ekspozycyjnego Zamku w Pieskowej Skale.

Inf.: UMK

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka