niedziela, 25 czerwca 2023 08:17

To już ostatni dzwonek, aby złożyć wniosek na zakup węgla!

Autor Mirosław Haładyj
To już ostatni dzwonek, aby złożyć wniosek na zakup węgla!

Pozostało już tylko kilka dni, by złożyć wniosek na zakup węgla. Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego (sprzedaż końcowa) można składać od 11 maja do 30 czerwca br.

Urząd Miasta Wadowice informuje o obniżeniu ceny sprzedaży węgla od dnia 26 czerwca 2023 r. Pozostało już tyko kilka dni na składanie wniosków!

 1. Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego (sprzedaż końcowa) można składać od 11 maja do 30 czerwca br.
 2. Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (sprzedaż końcowa) składa osoba fizyczna, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 i 1967). Dodatkowo informujemy, że wniosek ten mogą składać również mieszkańcy innych gmin dołączając do niego zaświadczenie, o którym mowa w art.. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zaświadczenie jest wydawane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej.
 3. Wniosek w formie papierowej należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4, pokój nr 7, w godzinach:
  poniedziałek: 7.00 – 17.00;
  wtorek – piątek: 7.00 – 15.00.
 4. Ilość węgla przeznaczona do sprzedaży końcowej w sumie: 134,62 ton, w tym:
  – węgiel typu groszek (frakcja od 5 – 25 mm) – 48,42 t. Jest to paliwo funkcjonujące w opinii publicznej jako ekogroszek, czyli paliwo stosowane w kotłach z automatycznym podajnikiem twz. retortowych. Węgiel pochodzi z Zakładu Górniczego Janina z Libiąża.
  – węgiel typu groszek (frakcja od 5 – 40 mm) – 86,20 t. Ten sortyment węgla można stosować we wszystkich kotłach z ręcznym podawaniem paliwa tzw. zasypowych. Węgiel pochodzi z Zakładu Górniczego Sobieski z Jaworzna
 5. Sprzedaż paliwa stałego będzie realizowana do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej, jednak nie później niż do dnia 31 lipca 2023 r.
 6. Koszt zakupu 1 tony węgla, w każdym sortymencie, od dnia 26 czerwca 2023 r. wynosi 1 500 zł brutto.
 7. Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego.
Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje

Rozrywka