poniedziałek, 24 kwietnia 2023 14:29

Trasa S7 jednak "NIE" przez Skawinę? Mieszkańcy stanowczo reagują

Autor Norbert Kwiatkowski
Trasa S7 jednak "NIE" przez Skawinę? Mieszkańcy stanowczo reagują

Mieszkańcy Skawiny w powiecie krakowskim są zgodni. Nie chcą, by trasa S7 przebiegała przez ich gminę. W ich opinii — droga podzieli gminę na pół, zniszczy zieleń i spowoduje utrudnienia. Z tego względu, rozpoczęła się zbiórka podpisów pod petycją mieszkańców w sprawie jednoznacznego odrzucenia propozycji przebiegu drogi ekspresowej S7 przez Miasto i Gminę Skawina.

Przypomnijmy, że już kilka miesięcy temu wskazano 14 korytarzy, wśród których był także przebiegający przez gminę Skawinę i Liszki. Z wariantu zrezygnowano – był to jeden z wariantów skrajnych, w ramach którego dublowałby się przebiegi A4 i S7, co w konsekwencji nie przedkładałoby się na powody ekonomiczne i społeczne. Niestety coraz częściej słyszy się o powrocie do tego rozwiązania, co wzbudziło ostry sprzeciw mieszkańców Gminy Skawina. Za słowami poszły również czyny. W przestrzeni publicznej pojawiły się już banery, plakaty i ulotki zachęcające do wpisywania się na listę poparcia utworzonej petycji. Grupa protestacyjna utworzyła petycję online, z kolei w mediach społecznościowych funkcjonuje grupa poparcia -„Mieszkańcy Gminy Skawina Przeciw S7”.  

- Korytarz przechodzący przez Skawinę nie ma merytorycznego uzasadnienia.
Budowa drogi tej klasy przez Skawinę to podział gminy na dwie części, hałas, zwiększone zanieczyszczenie powietrza, liczne wykupy, wywłaszczenia i zniszczenie przyrody –
zauważa Tomasz Ożóg, II zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

Poprzez zwiększony ruch samochodowy dewastacji ulegną nie tylko bardzo cenne tereny przyrodnicze, ale również pogorszy się jakość powietrza, gdzie od kilku lat podejmowane są działania mające na celu jego poprawę, realizując programy takie jak: : STOP SMOG, Czyste Powietrze, Czysta Energia blisko Krakowa, LIFE czy EKO TEAM. Umiejscowienie drogi klasy S pasem przecinającym gminę z południa na północ spowoduje przecięcie kanałów przewietrzenia Miasta i Gminy niwecząc znacząco podjęte  dotychczas działania.

Budowa drogi S7 jest sprzeczna ze Strategią Rozwoju przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w 2022r., a także przygotowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania. Droga S7 przez Skawinę czyni także bezwartościowym, a także przerywa założenia od lat z sukcesem prowadzonych prac nad tzw. SUMPem, czyli Planem Zrównoważonej Mobilności w Gminie Skawina.

Info: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie Foto: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje

Rozrywka