poniedziałek, 18 lipca 2022 09:50

Trzciana. Rozbudowa ujęcia wody za blisko 2.9 mln zł. Bez wkładu własnego gminy!

Autor Katarzyna Jamróz
Trzciana. Rozbudowa ujęcia wody za blisko 2.9 mln zł. Bez wkładu własnego gminy!

W środę (13 lipca) wójt Cezary Stawarz podpisał umowę na kolejną strategiczną inwestycję w gminie Trzciana. Jest to zadanie pn. „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Trzciana”, w ramach której ma być wykonana przebudowa ujęcia wody na potrzeby gminnego wodociągu wraz z budową rurociągu tłocznego łączącego ujęcie z istniejącą infrastrukturą.

Wartość inwestycji wynosi 2.890.500 zł, z czego 2.375.000 zł pochodzi z programu Polski Ład pozostała część pochodzi z subwencji wodociągowej. Dzięki czemu wkład z budżetu gminy wynosi 0%.

Zadanie będzie wykonywane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, stąd na jego wykonanie przewidziano 24 miesiące. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma „DWK” Dorota Kaczmarczyk z Trzciany.


– Bardzo cieszy nas fakt, że udało się pozyskać środki zewnętrzne i rozpocząć realizację tak ważnej dla naszej gminy inwestycji

– czytamy na stronie gminy.

Inf./Fot. UG Trzciana

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje