wtorek, 27 września 2022 17:30

Trzebinia. Zapadlisko na cmentarzu zasypane, ale co dalej z nekropolią?

Autor Mirosław Haładyj
Trzebinia. Zapadlisko na cmentarzu zasypane, ale co dalej z nekropolią?

Zapadlisko, które w ubiegłym tygodniu powstało na terenie cmentarza parafialnego przy ul. Jana Pawła II w Trzebini, zostało zasypane. Trwają badania gruntu przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. Od ich wyników będzie zależało to, czy cmentarz zostanie otwarty. Badania próbek wody nie wykazały nieprawidłowości. To główne informacje przedstawione przez służby i właściwe instytucje na dzisiejszym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwołanym przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę.

Swoje działania i ustalenia podsumowali przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Budowlanego. Sytuację na terenie gminy nakreślił burmistrz Jarosław Okoczuk. Obecni byli również przedstawiciele strony kościelnej: dyrektor Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej ksiądz Łukasz Michalczewski oraz proboszcz parafii Niepokalanego Serca NMP w Trzebini-Sierszy ksiądz Piotr Mozdyniewicz, a także Wyższego Urzędu Górniczego i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Zgodnie z opinią ekspertów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., nie było możliwe przeprowadzenie na terenie cmentarza ekshumacji. Niestabilność terenu mogłaby zagrażać bezpieczeństwu osób podejmujących takie prace. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. niezwłocznie przystąpiła do zasypania zapadliska przy użyciu specjalnych materiałów. Zmarli spoczywający w grobach, które uległy zniszczeniu, zostaną godnie upamiętnieni. Ustalenia z rodzinami koordynuje miejscowa parafia.

W ubiegły czwartek rozpoczęły się badania gruntu na cmentarzu, prowadzone z ramienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wykonywane są one przy użyciu specjalistycznego sprzętu i techniki georadarowej. Po przeprowadzeniu takiego skanowania terenu będzie możliwa ocena stanu gruntu i zagrożeń związanych z ewentualnym powstawaniem kolejnych zapadlisk. Na podstawie tych badań Spółka przekaże administratorowi cmentarza rekomendacje dotyczące możliwości otwarcia cmentarza dla wiernych.

Jak zadeklarowali przedstawiciele Spółki, w toku są również badania rozszerzone i prace profilaktyczne, obejmujące sąsiednie tereny. Są one prowadzone we współpracy z ekspertami a Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i potrwają około dwóch miesięcy.

Jak podkreślił małopolski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Jarosław Foremny, wyniki pobranych w Trzebini próbek wody są prawidłowe – zarówno od strony fizykochemicznej, jak i mikrobiologicznej.

Straż Pożarna, po przeprowadzeniu najpilniejszych prac zabezpieczających, w tym związanych z dezynfekcją terenu, pozostaje w gotowości do dalszego wspierania pozostałych służb.

Burmistrz Jarosław Okoczuk podsumował również wczorajsze spotkanie mieszkańców z przedstawicielami Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Mieszkańcy mieli możliwość dowiedzieć się, jakie kroki zostaną podjęte przez Spółkę, by przeciwdziałać kolejnym zapadliskom.

– Dziękuję wszystkim za sprawność i szybkość działania. Są to niełatwe chwile dla rodzin osób, których groby zostały uszkodzone. Dziękuję za bezpośredni kontakt z tymi rodzinami i wypracowywanie rozwiązań, które odpowiadają ich oczekiwaniom. To bardzo delikatna sprawa, wymagająca delikatności i zrozumienia. Dlatego tak ważne jest szybkie przystąpienie do konkretnych prac. Kluczem do dalszych działań są badania specjalistyczne. Oczekujemy na ich wyniki. Służby podległe wojewodzie są w gotowości do pełnego wsparcia, jeśli takie będzie konieczne

– podsumowuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Inf. i foto: MUW

Chrzanów - najnowsze informacje

Rozrywka