sobota, 28 października 2023 05:03

"Tworzymy grupę, w której wspieramy siebie, dzielimy się wiedzą i doświadczeniami"

Autor Mirosław Haładyj
"Tworzymy grupę, w której wspieramy siebie, dzielimy się wiedzą i doświadczeniami"

„Lokalnie, razem – tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy domowej w świetle nowych regulacji prawnych” – to inicjatywa platformy współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, która powstała we współpracy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy i Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin powiatu wadowickiego.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej zrodziła konieczność opracowania, zmiany bądź dostosowania obowiązujących dotychczas uregulowań i form realizowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej stworzył przestrzeń do wspólnych spotkań i dyskusji oraz dzielenia się dobrymi praktykami.

Cyklicznie organizujemy wspólne spotkania z przedstawicielami Zespołów Interdyscyplinarnych. Spotkania te są miejscem budowania wzajemnych relacji specjalistów pracujących w lokalnych instytucjach pomocowych, jak i służą wspólnemu poszukiwaniu rozwiązań oraz planowaniu działań w obszarze przeciwdziałania przemocy. Tworzymy grupę, w której wspieramy siebie, dzielimy się wiedzą i doświadczeniami – tłumaczy Barbara Warchał, dyrektor OIK w Radoczy.

Za nami mieszkańcami już spotkanie, które odbyło się 26 października br. Przedstawicielom Zespołów Interdyscyplinarnych towarzyszyli tym razem funkcjonariusze policji i kuratorzy sądowi. Podczas spotkania omówione zostały obszary dotyczące zakresu wspólnych działań w realizacji procedury Niebieskich Kart, a także charakter i formy współpracy dzielnicowych, kuratorów sądowych, Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Pomocowo-Diagnostycznych.

– Pragnę podziękować wszystkim za obecność, za wspólny czas rozmów, dyskusji, przemyśleń. Przed nami kolejne spotkanie. Do zobaczenia! – podsumowuje B. Warchał.

Inf. i foto: Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje

Rozrywka