czwartek, 2 czerwca 2022 07:51

Tylu ochotników zgłosiło się na dobrowolną służbę wojskową. Co zyskają?

Autor Mirosław Haładyj
Tylu ochotników zgłosiło się na dobrowolną służbę wojskową. Co zyskają?

6 czerwca, w poniedziałek, w 5 batalionie dowodzenia w Rząsce
(ul. Krakowska 2) rozpocznie się I turnus szkolenia ochotników w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Na godzinę 8.00 zaproszono do stawiennictwa 60 mężczyzn i kobiet
z terenu całej Polski, którzy w 5 bdow rozpoczną szkolenie podstawowe.

– W ramach przyjęcia do jednostki, zostaną przeprowadzone czynności administracyjne, ochotnicy zjedzą pierwsze „wojskowe” śniadanie, zostaną umundurowani i wyposażeni

– relacjonują żołnierze.

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa składa się z dwóch etapów: 28. dniowego szkolenia podstawowego, zakończonego złożeniem przysięgi wojskowej, oraz trwającego do 11. miesięcy szkolenia specjalistycznego, realizowanego na stanowiskach wojskowych w wybranych jednostkach wojskowych. Po zakończeniu szkolenia specjalistycznego, lub nawet w trakcie jego trwania, dowódca jednostki wojskowej będzie mógł wystąpić o powołanie żołnierza do zawodowej służby wojskowej.

W ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, można nabyć szereg uprawnień i kwalifikacji, m.in.: prawo jazdy kat. C, kat. C+E, D, uprawnienia operatorów sprzętu i maszyn, kwalifikacje nurka, skoczka spadochronowego czy też kucharza.

W ramach tej służby żołnierz otrzyma:

1)           bezpłatne wyżywienie,

2)           nieopodatkowane uposażenie miesięczne w wysokości 4560 zł (wysokość uposażenia szeregowego zawodowego),

3)           bezpłatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie,

4)           umundurowanie oraz ekwipunek,

5)           prawo do urlopu wypoczynkowego,

6)           ulgi na przejazd PKP,

7)           prawo do ochrony stosunku pracy (w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę),

Żołnierz w czasie szkolenia specjalistycznego nie musi być skoszarowany !!

Po zakończeniu służby, żołnierz nabędzie praw do:

1)           powołania w pierwszej kolejności do zawodowej służby wojskowej,

2)           wliczenia czasu szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub okresu zatrudnienia,

3)           wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej lub Aktywnej Rezerwy,

4)           pierwszeństwa zatrudnienia w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska)

Dobrowolna Zasadnicza Służba wojskowa jest formą ochotniczą, dlatego można ją zakończyć
w dowolnym momencie.

Inf.: Ośrodek Zamiejscowego w Krakowie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji

Kraków

Kraków - najnowsze informacje