piątek, 8 maja 2020 14:05

Tymbark. Będą ulgi dla przedsiębiorców

Autor Marzena Gitler
Tymbark. Będą ulgi dla przedsiębiorców

23 kwietnia podczas sesji, którą zorganizowano w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku, radni zadecydowali o ulgach dla dotkniętych skutkami epidemii przedsiębiorców lokalnych.

Uchwała „W sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19” została przyjęta jednogłośnie. Daje możliwość zastosowania odroczeń w zapłacie zobowiązań w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców oraz nie pobierania opłaty prolongacyjnej w stosunku do zastosowanej ulgi.

W wolnych wnioskach wójt Paweł Ptaszek pokrótce omówił jakie możliwości daje tarcza antykryzysowa i ordynacja podatkowa samorządom w ramach pomocy przedsiębiorcom. Odniósł się także do obecnej sytuacji związanej ze stanem epidemii. Wskazał że wysokość dochodów gminy może ulec znacznemu pogorszeniu przy pogłębiającym się kryzysie gospodarczym wywołanym COVID-19, a co za tym idzie gmina będzie zmuszona szukać oszczędności w pierwszej kolejności na zadaniach inwestycyjnych.

Wójt wyjaśnił, że w związku z pogarszająca się sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw oraz osób fizycznych samorząd będzie też musiał przekazać więcej środków finansowych na zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Marzena Gitler

Limanowa - najnowsze informacje