środa, 17 lutego 2021 12:48

Umowa na budowę drogi Proszowice – Wawrzeńczyce już podpisana

Autor Wiktoria Mitura
Umowa na budowę drogi Proszowice – Wawrzeńczyce już podpisana

W pierwszej połowie lutego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271K Wawrzeńczyce - Stręgoborzyce - Rudno Górne - Więckowice - Łaganów - Proszowice oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne - Dobranowice - Rudno Dolne – Wawrzeńczyce”.

Do 30 czerwca ma być opracowana dokumentacja na tą inwestycję. Jej wykonawcą jest firma PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o. z Wrocławia.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1271K relacji Wawrzeńczyce – Stręgoborzyce - Rudno Górne - Więckowice - Łaganów - Proszowice o długości ok. 10,0 km oraz drogi powiatowej nr 1270K relacji Rudno Górne - Dobranowice - Rudno Dolne - Wawrzeńczyce o długości około 5,5 km wraz z wyznaczeniem granic pasa drogowego obejmuje dwa odcinki dróg powiatowych.

W skład prac wchodzi przede wszystkim rozbudowa drogi powiatowej nr 1271 Wawrzeńczyce – Stręgoborzyce – Rudno Górne - Więckowice – Łaganów- Proszowice. W zakres prac wchodzi m.in.

  • poszerzenie jezdni;
  • budowa ciągu pieszego oraz pieszo – rowerowego wraz z odwodnieniem i przebudową zjazdów na ok 55-60% zakresu inwestycji;
  • budowa kanalizacji deszczowej;
  • przebudowa skrzyżowań; wykonanie włączenia drogi powiatowej na terenie powiatu proszowickiego pomiędzy miejscowościami Łaganów (ul. Wiśniowa) a Proszowicami do DW 776;
  • przebudowę/rozbudowę obiektów inżynieryjnych wchodzących w zakres rozbudowy drogi powiatowej w tym mostu nad „Potokiem Jakubowickim” w m. Łaganów;

Kolejna ważną rzeczą w tej inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K relacji Rudno Górne – Dobranowice - Rudno Dolne – Wawrzeńczyce. W jej ramach zostanie wykonane m.in.:

  • lokalizacja zbiorników na wody opadowe;
  • uporządkowanie systemu odwodnienia ciągu;
  • przebudowa skrzyżowania DP 1270K z DP 1271K w m. Rudno Górne;
  • remont obiektów inżynieryjnych.

Jest to najdłuższy odcinek dróg powiatowych jaki w historii Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego był objęty zakresem projektowym.

Zadanie jest realizowane w partnerstwie rzeczowym i finansowym z pięcioma samorządami z dwóch powiatów: powiatem proszowickim, gminą Proszowice, gminą Nowe Brzesko, gminą Igołomia-Wawrzeńczyce, powiatem krakowskim.

Koordynatorem i realizatorem projektu jest Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Szacunkowy koszt realizacji robót budowalnych na tym etapie może wynosić ok. 38-45 mln zł.

Cała inwestycja powinna być zrealizowana do 2025 roku.

Proszowice - najnowsze informacje