poniedziałek, 8 lutego 2021 13:36

Umowa na S7 Miechów – Szczepanowice podpisana. Kto będzie wykonawcą?

Autor Mirosław Haładyj
Umowa na S7 Miechów – Szczepanowice podpisana. Kto będzie wykonawcą?

Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad zawarła umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Miechów – Szczepanowice.

Wykonawcą kontraktu o wartości 162,4 mln zł będzie konsorcjum firm:Fabe Polskai i  „SP” Sine Midas Stroy.

– Droga ekspresowa S7 to jedna z najważniejszych dróg w kraju i  jednocześnie kluczowa inwestycja z punktu widzenia stworzenia sprawnego  układu komunikacyjnego  Małopolski. Dzięki tej trasie pojedziemy wygodnie i bez tracenia czasu  na stanie w korkach w kierunku Warszawy. Także mieszkańcy miejscowości,  przez które przebiega obecnie DK7, i przez które codziennie przejeżdżają  dziesiątki tysięcy samochodów, czekają z  niecierpliwością na nową trasę

– powiedział minister infrastruktury  Andrzej Adamczyk.

Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę dwujezdniowej drogi  ekspresowej o długości 5,3 km wraz z obiektami inżynierskimi,  infrastrukturą  towarzyszącą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Zadaniem wykonawcy  będzie uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji  niezbędnych do realizacji inwestycji.

Oprócz budowy ciągu głównego S7 zaplanowano przebudowę istniejących dróg,  zapewnienie dojazdu do nieruchomości, budowę dodatkowych jezdni  zlokalizowanych w pasie drogowym drogi  ekspresowej, budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i  rowerzystów, przejazdów i wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową, budowę  systemu odwodnienia terenu, kanalizacji deszczowej, urządzeń  podczyszczających i zbiorników retencyjnych. Powstaną ponadto  urządzenia ochrony środowiska, w tym zabezpieczenie akustyczne,  przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem  ochronno – naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej.  Przebudowane zostaną urządzenia i sieci istniejącej infrastruktury  pod i nadziemnej. Wybudowane będzie oświetlenie i zasilająca sieć  energetyczna, a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

S7 na północ od Krakowa

Odcinek  S7 Miechów - Szczepanowice jest częścią trasy S7 o długości 55 km,  która została podzielona na krótsze odcinki realizacyjne:

  • Moczydło - Miechów, dł. 18,7 km,
  • Miechów - Szczepanowice, dł. 5,3 km,
  • Szczepanowice - Widoma, dł. 13,1 km,
  • Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta), dł. 18,3 km.

Trwa budowa odcinka S7 Moczydło – Miechów. 16  kwietnia 2020 r. podpisana została umowa na kontynuację projektowania i  budowę drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego (Moczydło)  do węzła Miechów, a 27 lipca 2020 r. rozpoczęły się prace w terenie. Obecnie, pomimo przerwy zimowej, trwają prace zbrojarskie na budowie węzła Miechów. Przygotowywane jest  zaplecze budowy estakady nad rzeką Nidzicą i drogą powiatową w  Giebułtowie. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 r.

Na budowie ponad 13 km odcinka S7 Szczepanowice - Widoma roboty rozpoczęły się we wrześniu 2019 r. Zaawansowanie prac na tym odcinku S7 wynosi obecnie ponad 82%. Także na tym odcinku,  pomimo przerwy zimowej, trwają prace w ograniczonym zakresie. Montowane  są m.in. bariery energochłonne w pasie rozdziału, wykonywane wykopy  rowów i prace porządkowe w pasie drogowym. Prowadzone  są także roboty na obiektach inżynierskich. Zakończenie budowy tego  odcinka jest planowane jesienią 2021 r.

7  grudnia 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z włoską firmą Webuild z  powodu braku należytego wykonywania robót i braku pozytywnej reakcji na  wezwania do poprawy oraz powstałą  zwłokę w realizacji prac na odcinku drogi ekspresowej S7 Widoma -  Kraków. Od przekazania placu budowy do grudnia 2020 r. wykonawca nie  przedstawił harmonogramu, który zapewniłby realizację robót w terminie i  prowadził wyłącznie prace przygotowawcze. Wycięto  ok. 90 proc. drzew, częściowo odhumusowano teren pod drogi dojazdowe i  również częściowo wykonano dojazdy do terenu budowy. Nie rozpoczęto  żadnych prac drogowych ani mostowych na trasie głównej. Pomimo wezwań do  poprawy wykonawca nie zmobilizował ani niezbędnej  liczby pracowników, ani potrzebnego sprzętu. Obecnie trwa postępowanie  przetargowe na wybór nowego wykonawcy.

Inf. i foto: Ministerstwo Infrastruktury

Miechów - najnowsze informacje