sobota, 9 maja 2020 05:09

OSP w Podłopieniu ma lepszy wóz bojowy i to za darmo

Autor Marzena Gitler
OSP w Podłopieniu ma lepszy wóz bojowy i to za darmo

Jednostka OSP w Podłopieniu wzbogaciła się o samochód pożarniczy MAN, który został jej użyczony przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

28 kwietnia, w 62. rocznicę założenia naszej jednostki, wprowadziliśmy do podziału bojowego samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN - poinformowała OSP Podłopień na Facebooku.

Samochód wyprodukowano w 2010 roku, wyposażony jest w zbiornik wody 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 250 litrów oraz autopompę o wydajności 2500l/min.

„W odpowiedzi na prośbę o przekazanie samochodu, którą wystosowaliśmy wiele miesięcy temu, decyzją komendanta Głównego PSP otrzymaliśmy w użyczeniu od SA PSP w Krakowie widoczny na zdjęciach samochód ratowniczo gaśniczy. Nowo pozyskany MAN zastąpi Mercedesa, który od teraz będzie służył w OSP Zawadka. Prace pozwalające dostosować samochód do sprzętu posiadanego przez naszą jednostkę wykonali samodzielnie druhowie OSP poświęcając swój prywatny czas. W najbliższym czasie kierowcy przejdą intensywne szkolenie z zakresu obsługi samochodu, tak aby jak najlepiej przygotować się do pełnionej funkcji. Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do pozyskania samochodu.” - poinformowała jednostka.

Nabycie samochodu dla OSP Podłopień nie było rzeczą łatwą - wyjaśnia Robert Nowak z Urzędu Gminy w Tymbarku. - To dzięki determinacji zarządu, a w szczególności druha prezesa Jacka Atłasa, w dniu 20 kwietnia 2020 roku sfinalizowano przekazanie samochodu podpisaniem stosownej umowy.

Ten cenny dar przyczyni się do zwiększenia gotowości bojowej jednostki, która bierze udział w licznych akcjach ratowniczo-gaśniczych. Druhom strażakom składamy serdeczne gratulacje.

Marzena Gitler, fot. druh ks. Tomasz Atłas

Limanowa - najnowsze informacje