środa, 4 listopada 2020 12:32

Ruszył przetarg na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Makowa Podhalańskiego

Autor Mirosław Haładyj
Ruszył przetarg na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Makowa Podhalańskiego

Rozpoczęto procedurę przetargową na opracowanie kompleksowej dokumentacji  projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy  Makowa Podhalańskiego w ciągu  drogi krajowej nr 28.

Od 3 listopada 2020 r. wykonawcy mogą się  zapoznać z warunkami przetargu na platformie zakupowej GDDKiA. Oferty można składać do 4 grudnia 2020 r. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej powstanie studium  techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej  (STEŚ-R). Zadaniem wykonawcy będzie też uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Całość prac podzielona została na dwa etapy.

Etap pierwszy obejmie wykonanie:

 • studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej,
 • materiałów środowiskowych wraz z uzyskaniem DŚU,
 • dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i uzyskanie opinii geotechnicznej,
 • programu funkcjonalno-użytkowego wraz z warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych (WWIORB).

Na wykonanie etapu pierwszego przewidziane zostały 43 miesiące od daty podpisania umowy.

Etap drugi stanowić będzie udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów w  trakcie procedury przetargowej na realizację inwestycji. Przewidziano na to 11 miesięcy.

Obwodnica Makowa Podhalańskiego jest drogą, na którą od wielu lat  czekają mieszkańcy tego miasta. Powstanie ona dzięki rządowemu  Programowi budowy 100 obwodnic. Każdy region naszego kraju zasługuje na  rozwój, a Polacy mieszkający w każdej części kraju zasługują  na lepszą jakość życia, czystsze powietrze i wyższy poziom  bezpieczeństwa ruchu drogowego

mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Średni ruch drogowy na odcinku drogi krajowej nr 28 przebiegającej przez Maków Podhalański, zgodnie z pomiarami z roku 2015, wynosi 12 865 poj./dobę. Tak duże natężenie ruchu  wynika m.in. z faktu, że droga ta stanowi najkrótszy łącznik dla ruchu  turystycznego pomiędzy Górnym Śląskiem a Zakopanem oraz przejściami granicznymi w Chyżnem na DK7 i w Jurgowie na DK49.

Realizacja obwodnicy Makowa Podhalańskiego spowoduje wyprowadzenie ruchu  tranzytowego poza obszar centrum miasta, poprawę bezpieczeństwa i  zwiększenie przepustowości na DK28. Poprawią się także warunki ekologiczne dla Makowa Podhalańskiego, w szczególności dla osób mieszkających w strefie oddziaływania tej drogi (ul. Wolności i ul. 3 Maja).

W 2005 r.powstało studium obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu drogi  krajowej nr 28. Przeanalizowano obszar obejmujący odcinek DK28 od  istniejącej obwodnicy Suchej Beskidzkiej do skrzyżowaniu z drogą w kierunku Zawoi i zarekomendowano przebieg  obwodnicy. Nowy odcinek drogi krajowej ma mieć ok. 5 km długości, trzy  obiekty mostowe, przepusty, konstrukcje oporowe, oświetlenie  drogowe w rejonie skrzyżowań, na wiadukcie, estakadzie i moście przez  rzekę Skawa, ekrany akustyczne oraz przejścia dla małych zwierząt.  Szczegóły opracowane zostaną zgodnie w dokumentacji projektowej.

Planowane parametry techniczne

 • klasa techniczna drogi – GP,
 • prędkość projektowa – 70 km/h,
 • prędkość miarodajna – 90 km/h,
 • przekrój poprzeczny – 1 x 2 pasy ruchu,
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m,
 • szerokość poboczy gruntowych – 1,5 m,
 • szerokość pasa drogowego – 15-30 m
 • kategoria ruchu – KR5,
 • nośność nawierzchni – 115 kN/oś.

Proces przygotowawczy: lata 2021-2024
Realizacja inwestycji: lata 2025-2029

Inf. i fot.: GDDKiA

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje