sobota, 8 kwietnia 2023 11:58

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce

Autor (red)
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce

Trwają prace budowlane w zakresie inwestycji pn.: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce oraz instalacji wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych wraz z rozbudową i przebudową kolidujących z inwestycją instalacji zewnętrznych i przyłączy oraz zagospodarowaniem i ukształtowaniem terenu na działce nr 569 obr.1 w Wieliczce.

Głównym celem inwestycji jest:

• rozbudowa budynku szkoły podstawowej nr 3 w Wieliczce, która polega na dobudowie do głównego budynku od strony wejściowej frontowej, północnej segmentu dydaktycznego o wysokości 3-ch kondygnacji nadziemnych wraz z piwnicami. Projektowana rozbudowa pozwoli na uzyskanie 8 pomieszczeń dydaktycznych na trzech kondygnacjach w poziomie piwnicy dodatkowej powierzchni szatni, holu wejściowego, pomieszczeń sanitarnych w tym toalet dla niepełnosprawnych,

•  budowa windy wewnętrznej w budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych,

•  modernizacja parkingu dla samochodów osobowych,

•  przebudowa kolidujących z inwestycją instalacji zewnętrznych oraz przyłączy.

– Przypomnijmy, że w latach 2016-2017 wybudowaliśmy kompleks sportowy (sala gimnastyczna, boisko wielofunkcyjne) przy Szkole Podstawowej nr 3. Całkowite nakłady finansowe wyniosły blisko 3 mln zł. Projekt obejmował rozbiórkę małej, niewymiarowej sali gimnastycznej przy szkole, która nie spełniała wymagań technicznych oraz budowę  nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Ponadto w ramach zadania zbudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 m x 40 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem. Obecnie realizujemy kolejną inwestycję związaną z poprawą infrastruktury przy Szkole Podstawowej nr 3. – podkreśla Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.

Inf. i fot. UM Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje