poniedziałek, 11 września 2023 06:02

Uwaga kierowcy! Od 11 września na pół roku zmieni się organizacja ruchu na ul. Łowińskiego

Autor Mirosław Haładyj
Uwaga kierowcy! Od 11 września na pół roku zmieni się organizacja ruchu na ul. Łowińskiego

Jak informuje GDDKiA w poniedziałek 11 września zmieni się organizacja ruchu na ul. Łowińskiego w Krakowie.

Kierowcy korzystają tam  już z ok. 150 m jezdni tymczasowej. Ten odcinek zostanie wydłużony o  kolejne 100 m w kierunku ul. Kocmyrzowskiej. Na dotychczasowej jezdni  ul. Łowińskiego będą prowadzone prace związane  ze wzmocnieniem gruntu. Powstaną specjalne kolumny, sięgające 10 m w  głąb ziemi.

Taka organizacja ruchu potrwa ok. pół roku.

Budowa drogi S7 Widoma – Kraków Nowa Huta

Budowany odcinek drogi  ekspresowej ma 18,3 km długości i połączy istniejące już węzły – Widoma i  Kraków Nowa Huta. W ramach inwestycji powstaną cztery węzły (Łuczyce,  Raciborowice, Kraków Mistrzejowice, Kraków  Grębałów). Zrealizowane zostaną obiekty inżynierskie, drogi dojazdowe i  technologiczne, mury oporowe, przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne  na drogę ekspresową. Przebudowane zostaną istniejące obiekty  inżynierskie, sieć dróg (zjazdów, ulic), infrastruktura  tramwajowa i kolejowa, sieć i urządzenia melioracyjne. Zbudowane lub  przebudowane zostaną chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe,  oświetlenie uliczne oraz infrastruktura techniczna.

Przewidziana jest  również budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi pasów  zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych,  przepustów i przejść ekologicznych wraz z systemem  ochronno-naprowadzającym  i odprowadzającym wody opadowe.

Wartość kontraktu to  prawie 1,5 mld zł. Inwestycja otrzymała prawie 535 mln zł dofinansowania  ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Fot. i inf.: GDDKiA

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka