poniedziałek, 30 września 2019 08:49

Uwaga! Wichury – jak się zabezpieczyć przed silnym wiatrem?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Uwaga! Wichury – jak się zabezpieczyć przed silnym wiatrem?

Dziś na terenie powiatu krakowskiego bardzo mocno wieje. Ostrzeżenia przed wiatrem wydano dla całej Małopolski. Jak się chronić przed wichurą?

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie poinformowało, że 30 września wystąpi silny wiatr o średniej prędkości 40-15 km/h, w porywach nawet do 100 km/h. Jest to wiatr południowo-zachodni i zachodni.

Jak zabezpieczyć się przed wichurą?

Ochrona przed wichurą

– usuń z parapetów, balkonu, obejścia wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i stanowić zagrożenie;
– zamknij okna i drzwi, jeżeli istnieje taka potrzeba dodatkowo je zabezpiecz;
– przygotuj oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii;
– zapewnij bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz;
– znajdź bezpieczne miejsce dla swojego pojazdu – nie parkuj w pobliżu drzew, reklam, szyldów i słupów trakcji energetycznej.

Podczas wichury

– nie wychodź na zewnątrz, jeżeli nie jest to niezbędne;
– jeżeli jesteś poza domem, poszukaj bezpiecznego schronienia;
– nie zatrzymuj się pod drzewami, wyłącz gaz i elektryczność, aby ograniczyć niebezpieczeństwo powstania pożaru;
– nie korzystaj z windy, ponieważ w przypadku zaniku zasilania istnieje ryzyko uwięzienia;
– zachowaj szczególną ostrożność podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary, po drugie – przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Po wichurze

– poinformuj odpowiednie służby (straż pożarną, policję, pogotowie energetyczne, gazowe oraz inne właściwe służby) o zdarzeniach, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi;
– pomóż osobom rannym i poszkodowanym – udziel im pierwszej pomocy;
– uważaj na leżące lub zwisające przewody elektryczne, pod żadnym pozorem ich nie dotykaj i nie próbuj ich samodzielnie usuwać;
– zrób zdjęcia zniszczeń w Twoim domu (budynku i wyposażenia), gdyż mogą stanowić dowód w procedurze odszkodowawczej;
– wezwij służby techniczne, uprzednio wyłączając gaz i elektryczność w przypadku gdy zobaczysz iskrzenie instalacji elektrycznej, popalone przewody lub też poczujesz swąd spalonej instalacji.

Telefony alarmowe

112 – telefon ratunkowy
997 – policja
998 – straż pożarna
999 – pogotowie ratunkowe
986 – straż miejska

Źródło: RCB

Powiat krakowski - najnowsze informacje