sobota, 16 maja 2020 10:00

W diecezji tarnowskiej wracają bierzmowania

Autor Marzena Gitler
W diecezji tarnowskiej wracają bierzmowania

W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa oraz zwiększeniem limitu osób mogących brać udział w nabożeństwach kościelnych, a także z dotychczasową praktyką duszpasterską oraz oczekiwaniem wiernych od 1 czerwca 2020 r. istnieje możliwość przystąpienia do sakramentu bierzmowania - poinfornmowała Kuria Tarnowska.

Przystąpienie do bierzmowania młodziezy zależeć będzie od zgody ich rodziców lub opiekunow prawnych. Kandydaci, którzy nie przystąpią do sakramentu bierzmowania w proponowanym terminie, mogą przyjąć ten sakrament w czasie powakacyjnym lub w przyszłym roku z klasami młodszymi. Ze względu na ograniczenia co do ilości wiernych na nabożeństwach, należy do minimum ograniczyć udział rodziny i bliskich w celebracji liturgicznej połączonej z przyjęciem bierzmowania.

Egzaminy z wiedzy religijnej, przeprowadzane tradycyjnie na zakończenie klasy siódmej, zostają przeniesione na przyszły rok szkolny - poinformował ks. Tomasz Lelito – dyrektor Wydziału Katechetycznego.

Dąbrowa Tarnowska - najnowsze informacje