piątek, 21 lutego 2020 14:50

W Krakowie wzrosła liczba sklepów ograniczających sprzedaż alkoholu. Program UM działa

Autor Katarzyna Domagała
W Krakowie wzrosła liczba sklepów ograniczających sprzedaż alkoholu. Program UM działa

1 września ubiegłego roku weszło w życie porozumienie między miastem a przedsiębiorcami w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu. Jak informuje Urząd Miasta, liczba sklepów biorących udział w programie wzrosła do 154. Zdaniem urzędników takie wyniki to dowód na to, że program przynosi pozytywne efekty.

Porozumienie ma charakter otwarty i można do niego przystąpić w dowolnej chwili.

"Krakowskie porozumienie – dobre praktyki w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży” to podpisana w czerwcu 2019 r. umowa społeczna z udziałem krakowskich przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych.

Porozumienie ma na celu wypracowanie dobrych praktyk w zakresie detalicznej sprzedaży alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem dobrowolnego ograniczenia godzin nocnej sprzedaży alkoholu. W ramach tego dokumentu przedsiębiorcy zobowiązali się do niesprzedawania alkoholu w godzinach od 0.00 do 5.30.

Na stronie Urzędu Miasta czytamy, że:

Już teraz można stwierdzić, że porozumienie przynosi oczekiwane skutki. Komenda Miejska Policji w Krakowie przeprowadziła analizę interwencji w rejonie placówek, które przystąpiły do porozumienia. Porównano liczbę interwencji w okresie: czerwiec–sierpień i wrzesień–listopad, czyli trzy miesiące przed wejściem w życie umowy społecznej i trzy miesiące po jej wejściu. Ogólna liczba podejmowanych przez policję interwencji w rejonie tych placówek spadła o 7 proc.
Jednocześnie można zauważyć, że dobrowolne ograniczenie godzin sprzedaży alkoholu nie wpłynęło w widoczny, negatywny sposób na kondycję finansową przedsiębiorców. Potwierdza to wynik analizy złożonych oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu, które przedsiębiorcy byli zobowiązani złożyć do Wydziału Spraw Administracyjnych UMK w styczniu br.

Porozumienie obowiązuje przez rok, czyli do 1 września 2020 r. Po tym terminie zostanie przeprowadzona ocena jego skutków, a także podjęta decyzja o jego przedłużeniu lub ewentualnym podjęciu innych działań. Do prawidłowej oceny konieczne będą informacje i dane pozyskane z różnych instytucji – przede wszystkim z policji i straży miejskiej, ale także np. z rad dzielnic.

Porozumienie z miastem podpisali m.in.: Lewiatan Małopolska sp. z o.o., Podwawelska Spółdzielnia Spożywców, Kocyk sp. z o.o. sp. kom., Quick Holding sp. z o.o., Shake s.c. Klimczak Agnieszka, Molo Wojciech, Betmag sp. z o.o., Na Zdrówko sp. z o.o. oraz inni przedsiębiorcy (szczegółowa lista znajduje się tutaj). Otrzymali oni tytuł „Odpowiedzialnego sprzedawcy”, którym mogą oznaczyć prowadzone przez siebie punkty sprzedaży alkoholu.

Wszelkich formalności w temacie przystąpienia do akcji można dokonać w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK na al. Powstania Warszawskiego 10 (pok. 609, 610), tel.: 12 616 93 10, 12 616 93 22, e-mail: sa.umk@um.krakow.pl.

Info, foto: UMK

Kraków - najnowsze informacje