środa, 22 lipca 2020 06:54

W Makowie Podhalańskim rusza budżet obywatelski! Do rozdysponowania 45 i 75 tys. zł

Autor Mirosław Haładyj
W Makowie Podhalańskim rusza budżet obywatelski! Do rozdysponowania 45 i 75 tys. zł

Mieszkańcy Makowa Podhalańskiego mogą zdecydować o wydatkach na przyszły rok -  45 000 zł do rozdysponowania dla Makowa Dolnego i 75 000 zł dla Makowa Centrum.

Składanie wniosków potrwa od 1 do 31 lipca. Projekty składane w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Makowa Podhalańskiego na rok 2020 mogą dotyczyć wszystkich spraw, które stanowią zadania własne gminy.

Chcąc zgłosić projekt, należy wypełnić formularz dostępny na stronie  https://makow-podhalanski.budzet-obywatelski.org lub pobrać wersję papierową w Biurze Obsługi Urzędu. Wypełnione formularze projektowe składa się w wersji papierowej w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem e-mail na adres urzad@makow-podhalanski.pl.

Zgłaszanie zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego:

1. Zgłaszanym zadaniem, które będzie finansowane ze środków budżetu może być każda inicjatywa obywatelska, która przyczynia się do rozwoju Miasta, tj. ma charakter lokalny.

2. Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji Miasta.

3. Koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć kwoty zarezerwowanej na realizację budżetu obywatelskiego zarówno dla obszaru Maków Dolny oraz Maków Centrum w 2019 roku.

4. Zadania może zgłaszać każdy, który w dniu zgłoszenia ukończył 16 lat.

5. Zgłoszeń zadań należy dokonywać poprzez wypełnienie formularza na stronie https://makow-podhalanski.budzet-obywatelski.org/ lub złożenie wypełnionego  w Biurze Obsługi w Urzędzie . Formularze dostępne są na stronie https://makow-podhalanski.budzet-obywatelski.org/ oraz w Biurze Obsługi Klienta

6. Formularz zgłoszenia zadania uznaje się za ważny, jeśli zostaną wypełnione w nim wszystkie pola obowiązkowe.

7. Formularze zgłoszenia zadania złożone po upływie terminu wyznaczonego na podstawie § 9 Regulaminu nie będą rozpatrywane.

8. Zadanie, którego szacunkowy koszt realizacji przekracza kwotę określoną w ust. § 3 nie będzie rozpatrywane.

9. Wykaz wszystkich zgłoszonych zadań będzie udostępniony na stronie internetowej https://makow-podhalanski.budzet-obywatelski.org/ oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Inf.: UM Maków Podhalański

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje