piątek, 9 lutego 2024 13:20

W Małopolsce powstaną kolejne tężnie solankowe. Chcą ich mieszkańcy

Autor Katarzyna Domagała
W Małopolsce powstaną kolejne tężnie solankowe. Chcą ich mieszkańcy

Zarząd Województwa Małopolskiego poinformował, że przeznaczy 3 mln zł na budowę nowych tężni solankowych w Małopolsce. Władze powołują się na rzekome potrzeby mieszkańców w tej kwestii.

Gminy oraz powiaty z terenu województwa małopolskiego mogą otrzymać dofinansowanie na budowę ogólnodostępnych tężni solankowych w ramach zadania „Małopolskie tężnie solankowe”.

Celem zadania jest poprawa zdrowia mieszkańców województwa małopolskiego poprzez profilaktykę zdrowotną układu oddechowego dzięki wykorzystaniu właściwości leczniczych tężni solankowych pozytywnie wpływających na kondycję górnych dróg oddechowych oraz tworzenie nowych miejsc integracji społecznej i rekreacji - czytamy w komunikacie UMWM.
Samorząd Województwa Małopolskiego od lat dba o dobro i zdrowie mieszkańców regionu. Przykładem tego jest inicjatywa zapoczątkowana w 2021 roku pn. „Małopolskie tężnie solankowe”, ciesząca się niesłabnącym zainteresowaniem. Mikroklimat powstały wokół tężni pozwala na oczyszczenie dróg oddechowych, zwiększenie odporności oraz pozywanie wpływa na poprawę ogólnego samopoczucia. Zachęcamy gminy oraz powiaty do składania wniosków - mówi marszałek Witold Kozłowski.

Wnioski

Do naboru będą mogły być składane wnioski, których realizacja zakończy się nie później niż 31 grudnia 2024 roku. Dofinansowanie uzyskane przez gminę lub powiat może być przeznaczone na wydatki inwestycyjne takie jak:

  • instalacje, przyłącza, roboty budowlane oraz koszty niezbędne do wykonania przedmiotu dotacji, w tym koszty zakupu materiałów, urządzeń, ich dostawy i montażu
  • elementy małej architektury dotyczące wyłącznie obiektu tężni
  • prace związane z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu wyłącznie wokół tężni

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku może wynieść do 300 000 zł i nie więcej niż 70% całkowitej wartości inwestycji. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego 2024 roku.

Fot.: Biuro Prasowe UMWM

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka