czwartek, 19 stycznia 2023 09:35

W Nowym Brzesku rodzice wraz z dziećmi strzelali z broni

Autor Patryk Trzaska
W Nowym Brzesku rodzice wraz z dziećmi strzelali z broni

W sobotę 14 stycznia 2023 na strzelnicy sportowej LOK Nowe Brzesko przeprowadzono pierwszy w tym roku trening strzelecki. Wśród ponad 30 uczestników znaleźli się zarówno dorośli, jak i młodzież. Strzelały zarówno mamy, jak i ojcowie. Czasem młodsi adepci strzelectwa sportowego uzyskiwali lepsze wyniki od swoich rodziców.

Najbliższe plany Nowobrzeskiej Ligi Obrony Kraju to walne zebranie sprawozdawcze 20 stycznia, udział zapowiedział m.in. płk mgr Marek Stasiak wiceprezes Zarządu Głównego LOK w Warszawie i jednocześnie prezes Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz samorządowcy.

Kolejny trening z LOK zaplanowano w czasie ferii na sobotę 4 lutego, a zawody z nagrodami dla młodzieży szkolnej na koniec ferii tj. niedzielę 12 lutego.

Po sobotnim treningu odbył się Zarząd Koła LOK Nowe Brzesko. Przypomnijmy, że LOK Nowe Brzesko w tym roku 25. lecie działania krytej strzelnicy w Nowym Brzesku.  Uroczystości jubileuszowe zaplanowano na 4 czerwca przy okazji organizacji zawodów z okazji Dnia Dziecka. Do tego czasu działacze LOK planują zamontować monitoring kulochwytów. Dlatego zwrócili się z apelem o przekazanie dla LOK nieodpłatnie sprawnych płaskich monitorów komputerowych. Zaplanowano też zakup nowych karabinków, bowiem coraz większa ilość oddawanych strzałów w każdym roku powoduje ich naturalne zużywanie się. Dwie osoby mają zostać skierowane do Krakowa na kurs instruktorów strzelectwa sportowego. Oprócz tego planuje się przeprowadzenia w każdym miesiącu treningów i zawodów strzeleckich, a 11 listopada wystawę modelarską w CKiP w Nowym Brzesku.

Kolejny trening strzelecki zaplanowano w czasie ferii na sobotę 4 lutego, a zawody z nagrodami dla młodzieży szkolnej na koniec ferii tj. niedzielę 12 lutego. Zaś na 11 marca zaplanowano międzynarodowy trening strzelecki (w ramach NATO) z nagrodami dla młodzieży szkolnej.

Tekst i fot. Arkadiusz Fularski

Proszowice - najnowsze informacje