wtorek, 22 sierpnia 2023 07:02

W Podgórzu zrobiło się piękniej. Odnowiono zabytkową kamienicę

Autor Mirosław Haładyj
W Podgórzu zrobiło się piękniej. Odnowiono zabytkową kamienicę

Zakończył się remont elewacji frontowej kamienicy u zbiegu ulic Limanowskiego i Węgierskiej. Prace, na zlecenie ZBK, były prowadzone z udziałem dotacji Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w ramach zadania trzyletniego. Nadzór nad renowacją sprawował Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

Odnowiona kamienica przy ul. Limanowskiego jest jednym z większych i bardziej okazałych budynków w tej części Podgórza. Znajduje się tam m.in. poczta oraz filia Biblioteki Kraków.

Obiekt mieści w sobie starsze, parterowe, domy zbudowane prawdopodobnie na początku XIX w. W 1841 r. należały one do Józefa Serkowskiego, sekretarza magistratu miasta Podgórza, który dobudował im pierwsze piętro. Drugie piętro powstało w 1895 r. i z tego czasu pochodzi też dekoracja obu części elewacji (od strony ul. Limanowskiego i ul. Węgierskiej). W późniejszych latach budynek był wielokrotnie przekształcany w strefie parteru, co wraz z wpływem czynników zewnętrznych przyczyniło się do osłabienia i zniszczenia struktury ścian tej kondygnacji. Tynki w większości były odspojone od lica, stan tynkowych i gipsowych dekoracji był zły. Elewacja była w wielu miejscach spękana, szczególnie część od ul. Węgierskiej.

Prace konserwatorskie wykonano w latach 2021–2023 przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. W 2021 r. wykonano prace przy elewacji od strony ul. Limanowskiego, z wyłączeniem parteru, w 2022 i w I półroczu 2023 r. – prace przy elewacji od ul. Węgierskiej w strefie parteru oraz przy wymianie stolarki okiennej.

Prace konserwatorskie polegały na:

  • oczyszczeniu silnie zabrudzonej elewacji
  • założeniu nowych tynków z pozostawieniem fragmentów dobrze spojonych z podłożem
  • uzupełnieniu ubytków dekoracji
  • wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
  • na parterze położono tynki szerokoporowe z rekonstrukcją boni.

Kolorystyka nawiązuje do pierwotnej, zachowanej w niewielkich fragmentach. Dla wydobycia większej plastyki detali rzeźbiarskich, zastosowano farby laserunkowe. Odtworzona została metalowa balustrada na balkonie I piętra od ul. Limanowskiego, z wykorzystaniem spiralnych motywów zachowanych reliktowo. Prace przy elewacjach objęły również wymianę stolarki okiennej na drewnianą, skrzynkową, o formie i profilowaniu odwzorowanych z zabytkowych okien zachowanych w kamienicy.

Inf. i foto: UMK

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka