poniedziałek, 26 października 2020 07:00

Dzisiaj rusza pierwszy małopolski szpital tymczasowy

Autor Mirosław Haładyj
Dzisiaj rusza pierwszy małopolski szpital tymczasowy

Wraz ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 rośnie liczba osób wymagających hospitalizacji.

Właśnie zapadły kolejne strategiczne decyzje w sprawie leczenia pacjentów covidowych.

Po pierwsze szpitale resortowe

W  Krakowie są dwa szpitale resortowe: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z  Polikliniką oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw  Wewnętrznych i Administracji w Krakowie. Poziom ich zaangażowania w  zakresie opieki nad pacjentami z COVID-19 sukcesywnie rośnie. Na każdym etapie były to placówki, które deklarowały pełną gotowość do wzmożonych i  ponadstandardowych działań.

W  Szpitalu Wojskowym na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego na początku  października dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia były przeznaczone 4  izolatki.  Decyzja z 4 października zwiększyła ten zasób do 15 łóżek na II  poziomie (w tym 2 respiratorowe). Kolejny wzrost do poziomu 40 łóżek  nastąpił 6 października (w tym 4 respiratorowe), a kilka dni później –  do 44 łóżek (w tym 6 respiratorowych). Ostatnie decyzje  Wojewody Małopolskiego zwiększyły ten zasób w Szpitalu Wojskowym do 86  łóżek (w tym 12 respiratorowych) i następnie od 22 października – do 90  łóżek (w tym 16 respiratorowych).

Z  kolei krakowski Szpital MSWiA na początku października uruchomił dla  pacjentów z podejrzeniem zakażenia 10 izolatek. Od 12 października  placówka znacząco  zwiększyła ten zasób do 40 łóżek na II poziomie (w tym 4  respiratorowe). Na tym jednak nie koniec.

Po drugie szpitale na wzór jednoimiennych

To  właśnie Szpital MSWiA będzie jedną z placówek, które w całości zostaną  przekształcone pod kątem hospitalizacji pacjentów z COVID-19. Na mocy  decyzji  Wojewody Małopolskiego Szpital został zobowiązany do przygotowania od  26 października łącznie 140 łóżek „covidowych”, w tym 7 intensywnej  opieki medycznej.

Jest  to jedna z placówek, które zostały wskazane przez Małopolski Oddział  Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekształcenia na wzór szpitali  jednoimiennych.  Trwają uzgodnienia z NFZ w zakresie kolejnych szpitali, które zostałyby  w całości przekształcone na szpitale „covidowe” bądź ostatecznego  poziomu tego przekształcenia (ewentualnego wyłączenia z niego wybranych  oddziałów). Po zakończeniu tych uzgodnień Wojewoda  Małopolski wyda decyzje określające ostateczną liczbę łóżek  „covidowych” w tych szpitalach oraz termin ich uruchomienia. Co do  zasady, zakładamy, że proces ten będzie realizowany etapowo – tak, aby  zachować równowagę systemu i ograniczyć potrzebę relokacji  pacjentów.

Dodajmy,  że w oparciu o decyzje wydane do 21 października liczba łóżek w  Małopolsce dla pacjentów z COVID-19 zwiększy się od poniedziałku do  poziomu  2400 (po początku tego tygodnia było to około 1900).

Po trzecie CUMRiK

Minister  Zdrowia – na wniosek Wojewody Małopolskiego – zdecydował również  o reaktywowaniu bazy szpitalnej w zespole budynków – niewykorzystywanego  obecnie  – Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof oraz w nieużywanym  kompleksie przy ulicy Botanicznej (UJ). Będzie to pierwszy małopolski –  możliwy do uruchomienia w stosunkowo krótkim czasie – tymczasowy szpital  COVID-19. Zalety tego obiektu są oczywiste  i dlatego od dłuższego czasu braliśmy pod uwagę jego wykorzystanie.  Nadszedł moment, by wdrożyć tę koncepcję.

W  oparciu o CUMRiK zakładany jest wzrost o 200 łóżek dla pacjentów z  COVID-19, w tym 50 łóżek intensywnej opieki medycznej. Szpital  Uniwersytecki w  Krakowie zobowiązał się do bycia tzw. „szpitalem patronackim” tego  tymczasowego szpitala COVID-19. Koordynatorem działań w tym zakresie  będzie dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin  Jędrychowski. Pierwsza część tego planu zostanie wdrożona już  od poniedziałku.

Aby  udało się to zrobić, Wojewoda Małopolski wystąpił do dyrektorów  małopolskich szpitali o wytypowanie personelu medycznego, który mógłby zostać oddelegowany do pracy w szpitalu  tymczasowym. Dzięki odpowiedziom, które otrzymaliśmy, będzie możliwe  szybsze uruchomienie planowanych działań i skompletowanie zespołu  CUMRiK-u. Na wczoraj personel wytypowało 15 podmiotów,  wskazując 125 osób spośród personelu. Część z tych osób już od  najbliższych dni dołączy do zespołu pierwszego małopolskiego szpitala  tymczasowego. Dziękujemy za ten ogromny wkład i pozytywny odzew.  Wspólnie przecieramy te niełatwe szlaki. To dzięki aktom takiej  solidarności od poniedziałku w CUMRiK-u będzie więcej łózek  „covidowych” niż zakładaliśmy w ramach pierwszej fazy. Chylimy czoła  przed wszystkimi, którzy włączają się w te działania!

Finalizowane  są też działania dotyczące drugiego małopolskiego szpitala tymczasowego  (m.in. dotyczące wyboru podmiotu, który wykona prace adaptacyjne).  Działania te przedstawimy w najbliższym tygodniu, po sfinalizowaniu  ostatnich formalności i ustaleń.

Po czwarte terapia wysokoprzepływowa

Wysokoprzepływowa  terapia donosowa może realnie zmniejszyć liczbę pacjentów, w przypadku  których niezbędne jest umieszczenie w oddziałach intensywnej  terapii. To metoda pomostowa pomiędzy typową i tradycyjną tlenoterapią  bierną a zaawansowaną terapią wentylacyjną realizowaną z użyciem  respiratora. Według szacunków nawet 30% pacjentów, u których zastosowano  tę terapię, uniknęło hospitalizacji na oddziałach  intensywnej terapii.

Wojewoda  małopolski Łukasz Kmita wystąpił o środki z budżetowej rezerwy celowej  na zakup urządzeń do jej prowadzenia. Właśnie otrzymaliśmy decyzję  premiera  Mateusza Morawieckiego potwierdzającą przyznanie Małopolsce ponad 2 mln  złotych, dzięki którym możliwy będzie zakup około 100 sztuk takich  urządzeń.

Wszystkie ręce na pokład

-  Decyzje, które aktualnie podejmujemy, nie są łatwe, ale musimy być  przygotowani na niepomyślny rozwój zdarzeń. Sięgamy po niemal  maksymalny poziom zaangażowania szpitali. Równolegle przygotowujemy się  do uruchomienia szpitali tymczasowych, na wypadek gdyby eskalacja  pandemii była jeszcze większa. Przystępujemy do wdrożenia planu, który  już wcześniej był opracowany, ale mieliśmy nadzieję,  że nie będzie konieczności jego wykorzystania. To kolejny krok w  rozwijaniu bazy łóżek dla pacjentów z COVID-19. Tworzenie szpitali  tymczasowych to ogromne wyzwanie. Wymagające zaangażowania,  odpowiedzialności i ścisłej współpracy. Nie ustajemy w tych działaniach.  Praca trwa 24 godziny na dobę. Zrobimy wszystko, aby bezpiecznie  przeprowadzić Małopolskę przez tę trudną sytuację. Dziękuję za  bezprecedensową solidarność wszystkich służb i podmiotów, personelu  medycznego, samorządów. To, co bez wątpienia pozostanie po tej  pandemii, to obraz Małopolski, która walczy i która ściśle współdziała  dla dobra Mieszkańców – podsumowuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

koronawirus najnowsze informacje

Inf.: Rzecznik prasowy Wojewody Małopolskiego
Fot.: Photo by Bill Oxford on Unsplash

Kraków

Kraków - najnowsze informacje