piątek, 2 września 2022 13:19

Walczą o światła na Zakopiance. "Nie wykluczamy, że znowu będziemy musieli pojawić się na pasach"

Autor Marzena Gitler
Walczą o światła na Zakopiance. "Nie wykluczamy, że znowu będziemy musieli pojawić się na pasach"

Mieszkańcy Krzyszkowic o budowę tymczasowej sygnalizacji świetlnej na Zakopiance bezskutecznie walczą już trzeci rok. - Nie wykluczamy, że znowu będziemy musieli się pojawić na pasach, jeżeli będziemy traktowani w ten sposób, że albo nie chce ktoś z nami rozmawiać, albo nam nie odpisuje – zapowiada Bożena Góra.

- O bezpieczne przejście w Krzyszkowicach walczymy od końca 2019 roku, kiedy dowiedzieliśmy się, że jest przesunięcie samego projektu (budowy tunelu pod Zakopianką – przyp. red.) o dwa lata. To było dla nas nie do przyjęcia, dlatego od razu, jak pojawiła się informacja od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że jest przesunięcie terminu, zaczęliśmy walczyć o budowę sygnalizacji. Pierwszym pismem było pismo do starostwa, które zostało pozytywnie zaopiniowane. W międzyczasie poszło pismo do burmistrza, od którego nie mamy jeszcze odpowiedzi. Kolejnym krokiem będzie skierowanie pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – mówi Bożena Góra, założycielka strony „Wyjdźmy na pasy. Chcemy bezpiecznie żyć”.

Na początku sierpnia br. mieszkańcy Krzyszkowic skontaktowali się ze starostą, informując go o swoich obawach wynikających z niepokojących doniesień o przesunięciu terminu przez GDDKiA rozpoczęcia budowy tunelu pod Zakopianką w tej miejscowości. Mieszkańcy zwrócili się do Zarządu Powiatu Myślenickiego, aby zaopiniował pozytywnie zamontowanie w Krzyszkowicach tymczasowej sygnalizacji świetlnej, która znacznie poprawiłaby bezpieczeństwo.

Światła na pasach "w pełni zasadne"

Sprawa trafiła na posiedzenie Zarządu Powiatu Myślenickiego, który uznał, że światła na Zakopiance w Krzyszkowicach są bardzo potrzebne. "Zarząd Powiatu Myślenickiego uważa za w pełni zasadne zamontowanie sygnalizacji świetlnej na w/w skrzyżowaniu do czasu oddania bezkolizyjnego węzła drogowego w Krzyszkowicach oraz pozytywnie opiniuje wniosek mieszkańców" – czytamy w piśmie, które wpłynęło na ręce Bożeny Góry, założycielki strony „Wyjdźmy na pasy. Chcemy bezpiecznie żyć”. „To bardzo dobra dla Nas wiadomość. Mamy dodatkowe argumenty do rozmów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. W przyszłym tygodniu składamy wniosek o zaopiniowanie tej kwestii przez Miasto i Gmina Myślenice. W tym wypadku również liczymy na pełne zrozumienie i przychylność. Mamy nadzieję, że kierownictwu UMiG (Myślenice - przyp. red.) równie jak Nam zależy na zabezpieczeniu zdrowia i życia mieszkańców" – czytamy w poście. - Pismo zostało wysłane 8 sierpnia, ale do dnia dzisiejszego nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi od pana burmistrza, więc nie mamy jeszcze jego oficjalnego stanowiska, co jest niepokojące w tej sprawie – mówi Góra. Na odpowiedź Jarosław Szlachetka ma 30 dni, więc jest nadzieja, że pozytywna odpowiedź na apele mieszkańców jednak się pojawi.

Przejście przez Zakopiankę w Krzeszkowicach - fot. UMiG Myślenice

Wcześniej zielone światło dla tematu dali starosta Józef Tomal i wicestarosta Rafał Kudas, którzy 5 sierpnia spotkali się w Krakowie z Robertem Jakubiakiem, zastępcą dyrektora krakowskiego oddziału GDDKiA. Samorządowcy z Myślenic przedstawili postulaty mieszkańców dotyczące poprawy bezpieczeństwa oraz pomysł montażu tymczasowej sygnalizacji świetlnej. Ze wstępnych rozmów wynika, że niestety nastawienie do tego rozwiązania jest negatywne, z uwagi na ewentualne „zakorkowanie” drogi.

Będą kolejne protesty?

Mieszkańcy na razie nie myślą o powtórzeniu głośnego na całą Polskę protestu, w ramach którego w styczniu 2021 roku chodzili po pasach blokując przejazd Zakopianka. W akcji wzięło wtedy udział kilkaset osób. Jednak nie wykluczają powrotu do takich form nacisku, jeśli ich prośby o sygnalizację świetlną nadal będą zbywane. - Nie wykluczamy, że znowu będziemy musieli się pojawić na pasach, jeżeli będziemy traktowani w ten sposób, że albo nie chce ktoś z nami rozmawiać, albo nam nie odpisuje – zapowiada Bożena Góra. Problem jest ważny dla wszystkich mieszkańców Krzyszkowic, zwłaszcza, że chodzi o bezpieczeństwo dzieci, które od września wróciły do szkoły. Światła to też większe bezpieczeństwo dla kierowców. - Myślę, dotyczy to wszystkich mieszkańców Krzyszkowic i nie tylko, bo również tych, którzy korzystają z Zakopianki – podkreśla założycielka strony „Wyjdźmy na pasy. Chcemy bezpiecznie żyć”.

Według ubiegłorocznych zapowiedzi GDDKiA budowa tunelu pod Zakopianką miała się rozpocząć w 2023 roku. Niedawno poinformowano, że rozpoczęcie prac przesunięto na trzeci kwartał 2024.

Pytania i apele

Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, burmistrz Jarosław Szlachetka od razu po otrzymaniu pisma od przedstawicielki mieszkańców, już 12 sierpnia wysłał pismo do Tomasza Pałasińskiego, dyrektora GDDKiA w Krakowie. „W nawiązaniu do rozmów, które odbyły się w siedzibie GDDKiA w Krakowie w dniach 8 i 10 sierpnia br. zwracam się do Pana Dyrektora z prośbą o zintensyfikowanie działań związanych z budową węzłów wzdłuż DK7 na terenie gminy Myślenice. Dzięki moim staraniom jeszcze jako Posła Rzeczypospolitej Polskiej, a obecnie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice oraz wielkiej przychylności i zaangażowaniu Pana Ministra Andrzeja Adamczyka udało się wdrożyć programy inwestycyjne budowy bezkolizyjnych skrzyżowań na Zakopiance. Obecnie trwają zaawansowane prace projektowe dotyczące budowy węzłów w Myślenicach, Jaworniku oraz Krzyszkowicach. Rozpoczęły się też prace koncepcyjne dotyczące węzłów w Głogoczowie i Bęczarce. Mam świadomość jak przebiega proces inwestycyjny, jednakże muszę przyznać, że jestem zaniepokojony postępem prac projektowych poszczególnych inwestycji” – napisał Jarosław Szlachetka.

Burmistrz Myślenic jest zaniepokojony zwłaszcza opóźnieniami w budowie węzła w Krzyszkowicach. „Muszę przyznać, że prace nad nim najbardziej mnie niepokoją. Mam świadomość, iż opóźnienia wynikają przede wszystkim z braku zgody na wykonanie badań geologicznych czy też odwołań stron od decyzji środowiskowej. Uważam, że Pana osobiste włączenie się w pracę zespołu, pozwoliłoby znacznie przyspieszyć realizację poszczególnych etapów zadania. O tym jak ważne dla mnie i dla mieszkańców Krzyszkowic jest to zadanie, mógł się Pan przekonać podczas protestu, który odbyt się w miejscu planowanego skrzyżowania w styczniu 2020 r. Na ostatnich naradach technicznych poinformowano nas o potrzebie złożenia licznych wniosków o odstępstwo od warunków technicznych do Ministra Infrastruktury. Obawiam się, że może to spowodować kolejne opóźnienia. Jestem przekonany, że w zaistniałej sytuacji warto wrócić do pomysłów, o których już wcześniej rozmawialiśmy, a mianowicie do budowy w tym miejscu sygnalizacji świetlnej. Takie rozwiązanie oczywiście obowiązywałoby do czasu wybudowania nowego bezkolizyjnego skrzyżowania, a jego zastosowanie zdecydowanie zwiększyłoby poziom bezpieczeństwa mieszkańców Krzyszkowic i wszystkich użytkowników DK7” – argumentuje Jarosław Szlachetka.

Burmistrz zadeklarował, że Myślenice są gotowe partycypować w kosztach budowy tymczasowego oświetlania. „Jeżeli zajdzie taka potrzeba, oprócz współfinansowania realizacji projektu budowlanego, jesteśmy także gotowi rozważyć możliwość współfinansowania budowy sygnalizacji świetlnej. Panie Dyrektorze, raz jeszcze bardzo proszę o objęcie osobistym nadzorem prac związanych z budową węzłów na DK7. Od dłuższego czasu zabiegam wspólnie z Panem Posłem Władysławem Kurowskim również o uciąglenie dróg wzdłuż Zakopianki, gdyż sprawy związanie z przebudową głównej arterii biegnącej przez teren Gminy Myślenice są dla mnie bardzo ważne. Proszę o to Pana osobiście, także ze względu na pojawiające się w prasie, zaskakujące informacje sprzeczne z tymi, które podawane są na naradach technicznych”. Burmistrz poprosił też o odpowiedź na pytania: czy i kiedy możliwy jest montaż sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania DK7 z drogą powiatową w Krzyszkowicach do czasu wykonania węzła, na jakim etapie są prace związane z uciągleniem dróg wzdłuż DK7, czy jest już opracowany i podpisany program inwestycyjny, jaki wpływ na prace projektowe w Krzyszkowicach ma zgoda na odstępstwo od warunków technicznych wydana przez Ministra Infrastruktury oraz kiedy zostaną złożone wnioski o wydanie decyzji ZRID dla poszczególnych węzłów.

Myślenice - najnowsze informacje