poniedziałek, 26 czerwca 2023 07:13

Już nie kupisz alkoholu na stacji. Od 1 lipca nocna prohibicja w Krakowie. Znamy szczegóły

Autor Mirosław Haładyj
Już nie kupisz alkoholu na stacji. Od 1 lipca nocna prohibicja w Krakowie. Znamy szczegóły

1 lipca zacznie obowiązywać uchwała prezydenta Krakowa, dotycząca ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży detalicznej alkoholu. Zakaz będzie obowiązywać między północą a godz. 5.30 na terenie wszystkich dzielnic Krakowa z wyłączeniem restauracji i barów.

17 maja na sesji Rady Miasta Krakowa radni przyjęli projekt uchwały nr CX/2970/23 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Od 1 lipca zakaz sprzedaży napojów alkoholowych będzie obowiązywał o wyznaczonej porze w sklepach spożywczych, supermarketach, hipermarketach, na stacjach benzynowych, w sklepach monopolowych, sklepach z produktami specjalistycznymi, np. winiarskich, domach handlowych, sklepach dyskontowych, punktach sprzedaży detalicznej przy hurtowniach.

Naruszenie zakazu stanowi przestępstwo i podlegać będzie przepisom karnym ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.).

1 lipca 2023 r. utraci moc uchwała nr CIX/2895/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń na terenie Dzielnicy I Stare Miasto w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 25 września 2018 r., poz. 6376), której wykonanie w 2019 r. wstrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Inf. i foto: UMK

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka