wtorek, 14 stycznia 2020 15:08

Węgrzce Wielkie. Jest zgoda na sprzedaż, ale warunkowa

Autor Marzena Gitler
Węgrzce Wielkie. Jest zgoda na sprzedaż, ale warunkowa

12 grudnia mieszkańcy sołectwa Węgrzce Wielkie zgodzili się na sprzedaż działki na Pozogach, gdzie ma powstać kolejna część Strefy Ekonomicznej.

Na początku listopada 2019 pisaliśmy o kontrowersjach w sprawie ogromnej wiejskiej działki Pozogi w nowej strefie gospodarczej w Węgrzcach Wielkich, którą władze Wieliczki chciały wystawić na sprzedaż bez konsultacji z mieszkańcami. W tej sprawie odbyło pilne i pełne emocji zebranie wiejskie, na którym przedstawiciele burmistrza Wieliczki przedstawili zebraniu do przegłosowania uchwałę o wyrażeniu zgody na sprzedaż. Po burzliwej dyskusji mieszkańcy, zebrani w rekordowej liczbie ponad 100 osób, zażądali jednak odłożenia sprawy w czasie celem uzyskania szerszych informacji.

Władze dały mieszkańcom dwa tygodnie na przesłanie pytań do urzędu, a odpowiedzi na nie odczytano na spotkaniu informacyjnym pod koniec listopada w Węgrzcach. Ustalono wtedy również, że grupa mieszkańców sołectwa, mająca doświadczenie prawne, uściśli treść uchwały zawierającą ewentualną zgodę na sprzedaż.

12 grudnia 2019 r. odbyło się kolejne zebranie wiejskie, na którym został przedstawiony projekt uchwały, wypracowany w toku negocjacji przedstawicieli burmistrza i mieszkańców. Projekt uściślał warunki sprzedaży tej działki. Upraszczając: 50% wpływów ze sprzedaży ma być do dyspozycji sołectwa, a działka powinna być sprzedana po cenie nie niższej, niż średnia cena działek o podobnym przeznaczeniu w ostatnich latach.

Część mieszkańców jednak nadal miała wątpliwości, czy szczegółowe zapisy uchwały zebrania wiejskiego, dotyczące warunków oraz podziału środków, mają moc prawną. Mimo to, uchwała wyrażająca warunkową zgodę na sprzedaż działki została podjęta większością głosów.

W głosowaniu wzięło 53 mieszkańców sołectwa, z których 35 była za, 12 przeciw, a 6 wstrzymało się.

Trzeba jednak pamiętać, że sprzedaż tej działki (z poszanowaniem zapisów uchwały) nie będzie prostą sprawą. Działka Pozogi ma pewne mankamenty, które mogą sprawić, że urząd nie uzyska ceny, która pozwala na sprzedaż działki. Pomijając niekorzystną geologię gruntów tych terenów zalewowych, trzeba mieć na uwadze, że na tej działce planowane są inwestycje kolejowe – budowa nasypu kolejowego, a dodatkowo – mogą tam inwestować wyłącznie mali i średni przedsiębiorcy. Dodajmy jeszcze, że po budowie zjazdu z autostrady w Podłężu, bardzo konkurencyjne staną się pobliskie tereny w niepołomickiej strefie gospodarczej (np. w Zakrzowie przy drodze wojewódzkiej – obok Oknoplastu), jak również prywatne działki, znajdujące się obok działki Pozogi, nie mające ograniczenia co do rodzaju firm.

Bartłomiej Krzych

zobacz:

Wieliczka: Kto wywołał zamieszanie wokół sprzedaży działki w Węgrzcach? Zobacz film z zebrania

Czy Węgrzce stracą działkę wartą 30 milionów?

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka