środa, 26 czerwca 2024 08:52

Wiadomo, która polska uczelnia jest najlepsza! Które miejsce zajął Uniwersytet Jagielloński?

Autor Mirosław Haładyj
Wiadomo, która polska uczelnia jest najlepsza! Które miejsce zajął Uniwersytet Jagielloński?

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" przygotowała Ranking Uczelni Akademickich. Uniwersytet Jagielloński zajął w nim drugie miejsce.

Ranking „Perspektyw” ma na celu dokładne zbadanie i zaprezentowanie kondycji polskiego szkolnictwa wyższego. W ciągu ostatnich pięciu lat Uniwersytet Jagielloński (UJ) trzykrotnie zajął pierwsze miejsce, a w zeszłym roku ex aequo z Uniwersytetem Warszawskim (UW). Te dwie uczelnie corocznie osiągają najlepsze wyniki spośród polskich uczelni: UW zdobył stuprocentowy wskaźnik i pierwsze miejsce, a UJ z wynikiem 98% uplasował się na drugim miejscu. W tegorocznym rankingu w czołówce znalazły się także Politechnika Warszawska (85%), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (81,3%) oraz Politechnika Gdańska (80,1%).

Ranking Uczelni Akademickich ocenia wszystkie szkoły wyższe w Polsce (z wyjątkiem artystycznych) posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Ranking opiera się na 31 wskaźnikach w ramach 7 kryteriów: prestiż uczelni, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, innowacyjność, efektywność naukowa, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie. Prawidłowość rankingu nadzoruje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera. W tym roku wprowadzono korekty w czterech kryteriach: absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa i umiędzynarodowienie.

Dla przyszłych studentów szczególnie ważny jest ranking kierunków studiów, obejmujący 74 główne kierunki. Uniwersytet Jagielloński został wyróżniony jako najlepszy w kraju w wielu dziedzinach, m.in. analityka medyczna, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, farmacja, geologia, kierunek lekarski, pedagogika specjalna, prawo i ratownictwo medyczne. UJ uzyskał również wysokie oceny w takich kierunkach jak administracja, astronomia, filozofia, fizyka, historia, informatyka, politologia, psychologia i wiele innych.

Ranking poprzedziła tzw. wielka kalibracja, gdzie Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” wraz z uczelniami dokonała przyporządkowania ponad 1700 kierunków studiów do najpopularniejszych kierunków lub grup kierunków podlegających ocenie.

Poniżej pierwszych dziesięć miejsc w rankingu.

Inf. i foto: UJ

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka